Solplanet x AeroFix

7 Ghiduri pentru transport rutier, naval, feroviar – în consultare publică

3Ministerul Fondurilor Europene a publicat spre consultare publică șapte proiecte de Ghiduri ale solicitantului, corespunzătoare unor obiective din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.

Cele șapte ghiduri publicate se referă la Sectorul de transport rutier, Sectorul de transport naval, Sectorul de transport feroviar, Sectorul de transport subteran, la Puncte de comunicare transnațională și la Sectorul de mediu.

Cei interesați pot trimite sugestii de modificări și îmbunătățiri ale acestor șapte ghiduri până la 15 octombrie 2015.

Pentru POIM se mai află în consultare publică încă 10 Ghiduri ale solicitantului referitoare la Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul, dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi de contaminare a siturilor poluate istoric, promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate și la sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale.

Strategia Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM) este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară.

POIM are ca obiectiv creșterea durabilă prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat 2014-2020 prin abordarea directă a două dintre cele cinci obiective de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

Sus