Oferte locuri de munca top

620 mil euro pentru IMM-urile din șase judete

Pentru crearea de noi unități de producție ori prestări de servicii, pentru extinderea celor existente, dar și pentru diversificarea produselor și serviciilor oferite este alocată o finanțare de 620,46 milioane de euro.

Aceste fonduri pot fi accesate de întreprinzători din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș.

Primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte ce vor fi finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 au fost lansate de către Ministerul Investițiilor.

Proiectele finanțate prin acest program vor sprijini sectorul antreprenorial productiv mic și mijlociu pentru crearea de noi locuri de muncă, direct legate de investiția finanțată.

Noile locuri de muncă trebuie menținute pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizarea investiției.

”Cele șase județe incluse în acest program Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș se confruntă cu pierderea de locuri de muncă în urma închiderii sau transformării unor activități dominante în economia locală, iar investițiile pe care le putem face în aceste zone, din fonduri europene, reprezintă o gură de oxigen pentru mii de familii din aceste zone”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Până la sfârșitul anului 2023, vor fi deschise toate cele 87 apeluri de proiecte finanțate prin Programul Tranziție Justă.

Opt centrale fotovoltaice, in planul unui investitor strain

Vor fi create peste 11.000 noi locuri de muncă și vor beneficia de reconversie profesională peste 30.000 de persoane din cele șase județe.

Cele două apeluri de proiecte se adresează întreprinderilor mici și mijlocii din județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova și Mureș, înființate până la data de 31 decembrie 2021.

Acestea oferă acces la granturi de până la 2 milioane de euro și la granturi între 2 milioane și 5 milioane de euro în cadrul a două apeluri competitive, cu termen limită de depunere.

Sumele accesate vor fi investite în domenii de activitate eligibile, stabilite în conformitate cu normele privind ajutorul de stat regional și de minimis și vor urmări:

* crearea unei unități noi de producție / prestări servicii;

* extinderea capacității unei unități existente;

* diversificarea producției unei unități prin produse/servicii care nu au fost fabricate /prestate anterior în unitate.

Ferma si complex multifunctional, cu peste 4,5 mii mp sc, in autorizare

Tipuri de investiții eligibile în cadrul celor două apeluri sunt:

* Investiții în active corporale precum lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, cu excepția mijloacelor de transport; achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul implementării măsurilor legate de contribuția la dezvoltarea durabilă punctate în cadrul evaluării tehnice și financiare.

* Investiții în active necorporale: brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare, utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/ aprilie  2023

Sus