Oferte locuri de munca top

6 oferte pentru reabilitarea a 15 km DJ

Șase asocieri de firme au intrat în lupta pentru contractul de reabilitarea a DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle – limită județ Neamț, km 19+000-33+600 din județul Suceava.

Lucrările au fost estimate la o valoare de aproape 17 milioane de euro, echivalentul a puțin peste 80 milioane de lei.

Consiliul Județean Suceava a primit oferte de la:

* Asocierea Dimex-2000 Company SRL Bistrița Năsăud (lider) – Explan SRL Cluj

* Asocierea MIS Grup SRL Bistrița Năsădu (lider) – DP Consult SA Cluj –Darcons SRL Neamț

* Asocierea Conest SA Iași (lider) –Simpa Consult SRL Iași

* Asocierea Antrepriza de Construcții Drumuri și Autostrăzi SRL Neamț (lider) –Rutier Conex XXI SRL Bacău – Mavgo Holding SRL Bacău

* Asocierea Construcții Generale Moldova SRL Bacău (lider) –Road Engineering Project SRL Iași – Simco Italia

* Asocierea Danlin XXL SRL Neamț (lider) – Ecoproiect Design SRL Iași – Geo Myke SRL Iași.

Autoritatea contractantă va atribui contractul conform criteriului „cel mai bun raport calitate – preț”.

Procedură de atribuire are în vedere asigurarea următoarelor:

* servicii de proiectare faza actualizare PT:

– întocmire documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții

– studiu geotehnic de detaliu – dacă este cazul

– asistența tehnică din partea proiectantului pe toată perioada de execuție a lucrărilor.

* execuția lucrărilor în conformitate cu documentația PT avizată și pe baza detaliilor de execuție aferente Proiectului Tehnic.

Contractantul va include în organizarea de șantier: proiectare/machetare panou/folii inscripționate, realizare panou/folii inscripționate, instalare panou, întreținerea acestuia pe perioada implementării programului, asigurarea condițiilor de siguranță, stabilitate etc.

Finanțarea este asigurată din Fonduri guvernamentale nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II (PNDL II)

Cheltuielile de cofinanțare din bugetul Județului Suceava pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 209B, Văleni – Stânișoara – Iesle – limită județ Neamț, km 19+000-33+600, județul Suceava” au fost aprobate de Consiliul Județean Suceava în ianuarie 2021.

Durata contractului este de 28 de luni.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 4/iunie 2021

 

 

Sus