Solplanet x AeroFix

51 de proiecte primesc peste 219 mil lei, fonduri europene

Au fost semnate 51 de noi contracte de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, de către Ministerul Lucrărilor Publice. Valoarea totală a proiectelor este de 219.484.557 milioane de lei.

Proiectele vizează acțiuni de modernizare, reabilitare, reamenajare sau dezvoltare, după cum urmează:

* modernizare și extindere sistem de iluminat public în municipiul Brad (jud. Hunedoara) – 10.209.259 de lei;

* reamenajarea și restaurarea imobilului educațional situat pe strada Gábor Áron, nr.18 din municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna) – 13.971.503 de lei;

* modernizare și extindere la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII din comuna Costeștii din Vale (jud. Dâmbovița) – 10.346.607 de lei;

* reabilitarea terenului de sport și a internatului Liceului Tehnologic ”Fogarassy Mihály” din municipiul Gheorgheni (jud. Harghita) – 6.679.817,57 lei;

* modernizare arhitecturală și peisagistică a parcului public (Str. Mihai Eminescu, nr. 4), reabilitare termică corp B „Muzeul de Artă Ion Irimescu” și restaurarea casei memoriale ”Mihail Sadoveanu” din municipiul Fălticeni (jud. Suceava) – 5.799.661 de lei;

* modernizare Școala Gimnazială din comuna Călmățuiu de Sus (jud. Teleorman) – 6.354.558 de lei;

* îmbunătățirea calității vieții populației în satele aparținătoare orașului Săliște (jud. Alba), prin proiecte integrate – 5.149.802 de lei;

* înființare Centru de Tineret în orașul Panciu (jud. Vrancea) – 10.051.886 de lei;

* amenajare zonă lacuri în orașul Filiași (jud. Dolj), protejarea și dezvoltarea faunei și florei acvatice a lacurilor aflate în proprietatea orașului Filiași și reabilitarea, modernizarea și extinderea Bibliotecii Orășenești Filiași – 14.248.499 de lei;

* înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în comuna Cornești (jud. Călărași) – 2.541.791 de lei;

* amenajarea și dotarea parcului din comuna Pardina (jud. Tulcea) – 3.389.481 de lei;

* Centrul de Cercetare în Ecotehnologii Avansate de Fabricație – Tehnopolis la Universitatea Politehnică din București – 23.477.332 de lei;

* reabilitarea, extinderea și dotarea Liceului Tehnologic ”Apor Peter” din municipiul Târgu Secuiesc (jud. Covasna) – 16.027.882 de lei;

* reabilitarea, modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din cadrul Universității din Craiova (jud. Dolj) și schimbare de destinație din cămin studențesc în spații pentru activități didactice – 18.383.563 de lei;

* construire grădiniță cu program prelungit în orașul Măgurele (jud. Ilfov) – 3.523.621,19 lei;

* reabilitare și extindere Școala Gimnazială Periș din comuna Gornești (jud. Alba) – 5.315.401 de lei;

* lucrări de reabilitare și modernizare atelier școlar artă și meserii în comuna Vitomirești (jud. Olt) – 698.445 de lei;

* diversificarea activității G&G Atelier Catering SRL în domeniul producției de mobilier – 1.399.675 de lei;

* diversificarea activității firmei Ovimar SRL, prin achiziționarea unui utilaj – 437.842 de lei;

* investiție performantă la Alsim Invest SRL – 1.408.096 de lei;

* incubatorul de afaceri inovative la Paper Print Invest SRL – 4.030.819 de lei;

* dezvoltarea Nemaro GCH, prin achiziție de utilaje și echipamente specifice lucrărilor de instalații electrice – 1.298.450 de lei;

* diversificarea activității la Consult Premier Tudor SRL, prin achiziția unui buldoexcavator – 736.257 de lei;

* achiziție echipamente performante la PMA Development Container SRL – 920.046 de lei;

* consolidarea poziției pe piață a SC Spiral SRL, prin achiziție de echipamente specifice – 499.797 de lei;

* investiție performantă la Socis Logistic Construct SRL – 1.403.767 de lei;

* dezvoltarea activității de lucrări de pregătire a terenului Bit Dar Cons SRL, prin achiziționarea de utilaje și echipamente performante – 1.479.763 de lei;

* creșterea competitivității societății Agy Top SRL, prin inovarea și diversificarea serviciilor – 892.115 de lei;

* îmbunătățirea competitivității companiei Geoprest Mob SRL – 1.383.075 de lei;

* dezvoltarea societății Trust Cons Schinteiesti SRL, prin inovare de produs și proces – 1.262.878 de lei;

* creșterea competitivității firmei Mitpan Rubber SRL-D și consolidarea poziției pe piață – 855.611 de lei;

* diversificarea activității Paula Mixt SRL – 1.167.764 de lei;

* diversificarea activității în domeniul construcțiilor a SC Ecof Consulting SRL – 493.250 de lei;

* modernizarea și dezvoltarea SC Kalstromoil SRL – 1.197.260 de lei;

* creșterea competitivității societății Ali-Mad SRL, prin achiziția de utilaje – 764.925 de lei;

* creșterea și dezvoltarea capacității productive a firmei Lucemelin SRL, prin achiziția de echipamente inovative – 2.464.945 de lei;

* creșterea competitivității societății Stonex Explor SRL, prin achiziția de echipamente performante – 8.742.618 de lei;

* hală producție confecții textile la Resitex Group SRL – 4.942.168 de lei;

* construire și dotare hală prelucrare și fasonare sticlă plată și laminată la Euro Glass 2003 SRL – 7.656.150 de lei;

* diversificarea activității de producție în cadrul societății Licco Prompt 2000 SRL – 5.141.855 de lei;

* dezvoltarea activității Biotherm Prod SRL, prin achiziția de utilaje performante necesare producției de brichete din rumeguș – 1.135.134 de lei;

* achiziție de utilaje pentru dotarea Quattro Expert Consulting SRL – 1.799.576 de lei;

* modernizarea activității firmei Garda Blok SRL, prin achiziția de utilaje de construcții – 1.410.454 de lei;

* dezvoltarea Gjanin Proiect SRL, prin achiziționarea de utilaje performante – 938.120 de lei;

* diversificarea și dezvoltarea activității Kraftfenster SRL, prin achiziția de utilaje – 1.405.665 de lei;

* ”Fadma Exclusive te invită la film!” – 1.366.914 de lei;

* creșterea competitivității firmei Naumco SRL, prin achiziție de utilaje – 558.599 de lei;

* dotarea SC Sarnet SRL cu echipamente în domeniul agențiilor de publicitate – 343.666 de lei;

* dezvoltarea activității firmei Mkdaa Opti Boost SRL, prin achiziție de imprimantă 3D și echipamente TIC – 960.663 de lei;

* investiție performantă la Cotizo Trans SRL – 1.289.875 de lei;

* dotarea societății Regalo Forest SRL cu echipamente tehnologice – 1.527.636 de lei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus