Oferte locuri de munca top

500 mii euro, exproprieri suplimentare pentru centura Satu Mare

Pentru continuarea lucrărilor la varianta de ocolire a municipiului Satu Mare vor fi realizate exproprieri suplimentare în valoare de aproape 500 mii euro. Amplasamentul suplimentar al lucrării, precum și declanșarea procedurilor de expropriere au fost publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, în urma modificărilor,exproprierile suplimentare ajung la o valoare de 2.157 mii lei, aferentă unui număr de 415 imobile, în suprafață totală de 123.761 mp teren. Imobilele, reprezentând terenuri fără investiții, sunt situate pe raza localităților Satu Mare, Ardud, din județul Satu Mare.

Exproprierile suplimentare sunt necesare întrucât, față de soluția tehnică iniţială, a fost introdusă recomandarea privind eliminarea debuşării direct în varianta de ocolire a drumurilor locale existente.

Ca urmare a recomandării din cadrul Raportului de Audit de Siguranţă Rutieră soluţia tehnică a fost revizuită, prevăzându-se adiacent variantei de ocolire o reţea de drumuri colectoare şi de acces care să permită menţinerea continuităţii reţelei locale de transport şi accesibilitatea tuturor suprafeţelor de teren aflate în proximitatea variantei de ocolire şi care au rămas izolate ca urmare a implementării investiţiei. În acest mod au putut fi eliminate toate debuşările în varianta de ocolire a drumurilor locale şi de exploatare.

Datorită multitudinii de proprietăţi din zonă, exploatarea agricolă a terenurilor situate pe ambele părţi ale variantei de ocolire, a dificutăţilor generate de obturarea drumurilor de acces şi de legătură prin construcţia noii artere rutiere, cu afectarea accesării proprietăţilor şi a eficienţei exploatării acestor terenuri, autorităţile locale au solicitat amenajarea unui acces direct, organizat şi reglementat în varianta de ocolire pentru a facilita accesul şi traversarea variantei de ocolire.

Suma aferentă imobilelor rezultă din raportul de evaluare întocmit în luna februarie 2021 de către evaluatorul autorizat Ing. Grădinaru Nicolae membru atestat ANEVAR, specializare EPI.

Pentru realizarea obiectivului de investiţii „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, indicatorii tehnico economici au fost aprobați în anul 2012. De atunci a fost decisă exproprierea a 436 de imobile în anul 2017 și a încă 110 imobile în anul 2019, pe amplasamentul suplimentar.

 

Descărcați aici Lista imobilelor situate pe amplasamentul suplimentar

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus