Oferte locuri de munca top

50 mil. euro pentru sprijinirea activităţii întreprinderilor

Fabrica de ferestreMinisterul Fondurilor Europene a identificat economii de 50 milioane de euro pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare ale întreprinderilor din România.
Ghidul Solicitantului “Sprijin financiar acordat pentru investiţii în întreprinderi” este în prezent supun consultării publice în vederea lansării apelului de proiecte.
Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, a declarat:
„Susţinem competitivitatea întreprinderilor româneşti prin diversificarea producţiei, modernizare şi retehnologizare. Încurajăm acest tip de investiţii în mediul rural prin acordarea unui punctaj suplimentar proiectelor care se vor implementa în aceste zone.”
Proiectele finanţate vor viza în principal achiziţii de echipamente şi utilaje pentru creşterea capacităţii de producţie şi diversificarea producţiei, modernizarea instalaţiilor, automatizarea procesului de fabricaţie, introducerea de noi tehnologii de producţie.
Investiţiile vor fi finanţate prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa Prioritară 1 „Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”; Domeniul major de intervenţie D1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” – Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.
Propunerile şi sugestiile pe marginea documentelor necesare pentru lansarea cererii de proiecte pot fi depuse până la data de 29 septembrie.

Sus