Oferte locuri de munca top

4,6 mld euro pentru investiții in sistemul de transport gaze naturale

Au fost aprobate proiectele de dezvoltare a sistemului de transport pentru gazele naturale, ce urmează să fie realizate până în anul 2029. În acest sens, ANRE a aprobat Planul de investiții și de dezvoltare a sistemului național de transport al gazelor naturale pentru perioada 2020-2029 (PDSNT) elaborat de S.N.T.G.N. Transgaz SA.

Valoarea totală a planului de investiții pentru perioada 2020 – 2029 este de 4,6 miliarde de euro, echivalentul a circa 22,3 miliarde de lei. Din aceasta, proiectele a căror finanțare a fost decisă însumează 7,158 miliarde lei, iar proiectele a căror finanțare va fi decisă în funcție de interesul pieței au valoarea de 15,124 miliarde lei.

Proiectele de interconexiune a sistemului național de transport al gazelor naturale (SNT) cu sistemele țărilor vecine au o valoare totală de 4,12 miliarde euro, din care:

* 5 proiecte majore pentru care s-a luat decizia finală de finanțare din fonduri proprii ale SNTGN Transgaz în procent de 70 % și fonduri europene nerambursabile în procent de 30 %,  în valoare de 766,34 milioane euro

* 3 proiecte majore avansate pentru care încă nu s-a luat decizia finală de finanțare în valoare totală de 502,31 milioane euro

* 10 proiecte majore neavansate pentru care nu s-a luat decizia de finanțare, în valoare totală de 2,852 miliarde euro.

Valoarea totală a planului include fondurile necesare pentru extinderea sistemului național de transport al gazelor naturale în vederea alimentării de noi localități, în valoare totală de 3,95 miliarde lei, din care 350 milioane lei în anul 2020 și câte 400 milioane lei anual, începând cu anul 2022. Aceste fonduri vor fi utilizate pentru finanțarea extinderilor SNT la solicitarea autorităților publice centrale și locale și a operatorilor de distribuție concesionari.

Proiecte majore de înmagazinare

* Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Bilciurești  –  59 milioane euro

Termen finalizare: anul 2025

* Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești  – 122 milioane euro

Termen finalizare: anul 2026

* Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni –  80 milioane euro

Termen finalizare: anul 2029

* Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)  – 136 milioane euro

Termen de finalizare: 2024

* Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș –  Faza1: 30 milioane euro,  Faza 1 și 2: 87 milioane euro

Termen finalizare: anul 2022, pentru prima fază

 

Descărcați aici Planul de dezvoltare

 

Login Required

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus