Oferte locuri de munca top

42 mil lei pentru dezvoltarea orasului Pucioasa

O parcare, spații verzi și zone de agrement vor fi realizate în orașul Pucioasa, cu ajutorul unei investiții de 42 milioane lei, asigurată din fonduri europene. În acest sens, ieri au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele „Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” și „Creare zonă de agrement Moțăianca în stațiunea balneoclimaterică oraș Pucioasa”.

Pentru creșterea numărului de vizitatori cu 20% față de anul 2016, la obiectivele puse în valoare prin cele două inițiative, Primăria Orașului Pucioasa, în calitate de beneficiar de finanțare europeană nerambursabilă, va realiza investiții cu ajutorul cărora va amenaja o parcare, va dezvolta infrastructura rutieră aferentă celor două obiective ale proiectelor, organizând totodată spații verzi și zone de agrement destinate turiștilor și populației din Pucioasa.

Durata de implementare a proiectului „Modernizare și amenajare peisageră în zona centrală a stațiunii balneoclimaterice oraș Pucioasa” este de 77 de luni, începând cu 24 noiembrie 2016, valoarea totală ridicându-se la 22.478.322 lei. Din aceștia, contribuția nerambursabilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de peste 18 milioane de lei, alocarea din bugetul de stat are o valoare de aproximativ 2,8 milioane de lei, în timp ce aproape 435 de mii de lei constituie cofinanțarea eligibilă a beneficiarului.

În vederea creării zonei de agrement Moțăianca sunt estimate investiții în valoare de 19.987.759 lei, din care prin FEDR sunt alocate peste 16 milioane de lei, bugetul de stat contribuie cu aproximativ 2,5 milioane de lei, beneficiarul având o cofinanțare eligibilă de aproape 386 de mii de lei. Implementarea acestui proiect se realizează în perioada 4 aprilie 2017 – 31 ianuarie 2023.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.165 de proiecte (inclusiv aplicațiile dedicate SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 7,8 miliarde de lei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/ mai 2019

 

Sus