Solplanet x AeroFix

400 mil lei pentru infrastructura de apa-canal din Maramures

Finanțarea de peste 400 milioane de euro a fost acordată pentru dezvoltarea rețelelor de apă și canalizare din județul Maramureș, contractul fiind semnat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ADI Maramureș și societatea Vital SA.

Proiectul prevede 200 de km de conducte de transport, 350 de km de rețele de distribuție, 7000 de branșamente pe rețelele existente, 29 de stații de tratare, 58 de rezervoare de înmagazinare a apei și peste 40 de stații de pompare.

Aproape 70% din valoarea totală a investițiilor din cadrul ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Maramureș” este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare – POIM.

Proiectul se va desfășura în doua etape.

Prima, finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare, urmează să fie finalizată în luna decembrie a acestui an. Valoarea totală a investițiilor este de peste 200 de milioane de euro.

CJ Maramureș susține acest proiect prin cofinanțare cu 1,3 milioane de euro din bugetul județului.

Etapa a doua, ce se va implementa în perioada 2024 – 2025, se fundamentează pe prevederile Master Planului aprobat în 2013 și este corelată cu investiții din alte surse de finanțare.

Oferta castigatoare a unui contract de consultanta de circa 9 mil euro

Prin proiectele de infrastructură selectate prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, locuitorii României beneficiază de o mai bună alimentare cu apă, ținta ce urmează să fie atinsă la finele acestui an fiind de 1,8 milioane locuitori.

De asemenea, populația României beneficiază de o mai bună tratare a apelor uzate, ținta atinsă de POIM până în decembrie 2023 fiind de 1,24 milioane locuitori echivalenți.

În perioada de programare 2021-2027 continuă investițiile în sectorul de apă-canalizare, Programul Dezvoltare Durabilă aduce resursele pentru alți 3.768 km conducte noi sau optimizate de apă și 3.209 km conducte noi sau optimizate de apă uzată.

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus