Oferte locuri de munca top

387 de inspectori trebuie sa verifice peste 127 mii de santiere

Pandemia de coronavirus a încetinit puțin activitatea de control a Inspectoratului de Stat în Construcții, după cum arată datele statistice comunicate pentru anul acesta. Au fost derulate în trimestrul II cu 10% mai puține actiuni de control decât în perioada similară a anului trecut. Dar, valoarea sancțiunilor contravenționale a fost mai mare cu peste 20%.

În pofida pandemiei, numărul șantierelor de construcții a crescut, la jumătatea anului fiind 127.256 obiective de investiții înregistrate în evidențele inspectoratelor de construcții pe baza comunicării făcute de către investitori privind data de începere a execuției lucrărilor de construcții.

 

 

 

Paul Racoviță, inspector general al Inspectoratului de Stat în Construcții, subliniază că I.S.C. are în atribuții controlarea tuturor tipurilor de construcții și lucrări de construcții, indiferent de mărime, de sursa de finanțare a lucrărilor, de natura proprietății asupra acestora sau de amplasament, așa cum prevăd Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții și Legea nr. 50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Fazele determinante ale executării lucrărilor de construcții la care participă obligatoriu inspectorii din cadrul I.S.C. sunt cele prevăzute de proiectant în programul de control din cadrul proiectului și pentru care inspectorii și-au dat acceptul de participare.

Potrivit Regulamentului privind controlul de stat al calității în construcții, inspectorii cu atribuții de control ai I.S.C. pot, totuși, să efectueze controale la executarea lucrărilor de construcții în orice moment și în orice etapă a realizării acestora, cuprinsă între data anunțării începerii lucrărilor și cea a admiterii recepției la terminarea lucrărilor.

Cu toate că, la jumătatea anului, I.S.C. avea în evidențe peste 127 mii de șantiere de construcții, numărul inspectorilor în construcții cu atribuții de control se ridica la un total de 387, dintre care 64 de inspectori activează în cadrul Inspectoratului Regional București – Ilfov.

”Nu există o reglementare care să asocieze unui șantier un anumit număr de inspectori, dar cum lesne se poate observa, numărul de lucrări/șantiere aflate în execuție în țară este incomparabil mai mare decât cel al inspectorilor I.S.C.”, spune Paul Racoviță inspector general I.S.C.

Pe perioada stării de urgență, din timpul trimestrului II al acestui an, pentru a reduce pe cât posibil riscul de infectare a inspectorilor, ISC a recurs la o diminuare controlată a activității. Aceasta ținând cont și de faptul că pe unele șantiere și într-o serie de primării a fost suspendat lucrul (a se vedea situațiile din județul Suceava și nu numai). Diminuarea activității I.S.C. a dus la restrângerea controlului cu circa 10%.

”În ceea ce privește creșterea valorii sancțiunilor contravenționale cu circa 20% în condițiile date, nu avem o explicație. Însă, aceste creșteri și diminuări nu ies din marja unor variații acceptabile, iar cuantumul amenzilor nu exprimă neapărat nivelul de calitate al construcțiilor. Cuantumul este stabilit de inspector (între limita minimă și cea maximă) care, în fiecare caz, dispune tuturor factorilor responsabili măsurile corective”, afirmă Paul Racoviță.

Starea de urgență a determinat I.S.C. ca, pe perioada acesteia, să nu mai exercite controale la locuințele unifamiliale și la obiectivele care mai fuseseră controlate cel puțin o dată. Tot în perioada respectivă I.S.C. a mai participat doar la recepțiile la terminarea lucrărilor efectuate în cazul investițiilor de interes public. 

 

 

Sus