Oferte locuri de munca top

37 mil. lei investite în reabilitarea Gării Bistriţa

1024px-Bistrita2008

Imaginea Gării din Bistriţa este complet schimbată, lucrările de reabilitare şi modernizare au fost încheiate.
Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Sectorial – Transporturi, Axa prioritară 2 – Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport.
Valoarea investitiei s-a ridicat la suma de 36,8 milioane lei. Finantarea fiind realizata din Fonduri Europene de Dezvoltare Regională şi de la Bugetul de Stat.
În cadrul acestui proiect s-a realizat modernizarea tuturor componentelor statiei CF utilizate de călători: clădirea de călători, accesul la gară (piata gării), accesul la trenuri (pasaje la nivel sau subterane, peroane, copertine) şi liniile CF pe lungimea peroanelor.
Începând cu ora 17, ministrul transporturilor va participa la inaugurarea lucrărilor de reabilitare a DN15A Reghin-Sărăţel (km 0+000 – km 46+597), proiect finantat de BEI şi de la Bugetul de Stat.

Sus