Oferte locuri de munca top

367 mil lei ajutor de stat pentru crearea de locuri de munca

4Pana pe 18 septembrie se deruleaza la Ministerul Finantelor noua sesiune de înregistrare a Cererilor de acord pentru finanțare în baza H.G. nr.332/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul aceste sesiunii este de 367 milioane lei.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative necesare în prima etapă de evaluare, se transmit la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, doar prin poștă sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, menţionându-se pe plic: Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instituită prin H.G. nr. 332/2014”. Înregistrarea cererilor la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice se face doar pana la 18.09.2015.

Analiza Cererilor de acord pentru finanțare începe numai după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării la Registratura generală a Ministerului Finanțelor Publice. Toate informațiile privind condițiile ce trebuie îndeplinite în vederea obținerii finanțării și modul de completare a documentelor necesare se regăsesc în H.G. nr.332/2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și în Ghidul solicitantului, publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, la secțiunea Ajutor de stat – H.G. nr.332/2014. Pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat, la adresa Formular întrebări, pot fi adresate întrebări, sesizări și solicitări de clarificări, acestea urmând a fi soluționate cu celeritate, în cazul în care nu sunt deja tratate în cuprinsul Ghidului solicitantului sau în cuprinsul altor documente deja publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice.

 

 

Sus