Oferte locuri de munca top

3475 de locuinte anul acesta, dintre care 892 – locuinte de serviciu

Întrucât costurile de construire au crescut cu peste 44% față de cele din anul 2016, când a fost semnat acordul de împrumut pentru finanțarea construcției de locuințe pentru tineri, va fi înjumătățit numărul unităților locative prevăzut în acest proiect.

Acordul-cadru de împrumut în valoare de 175 milioane euro a fost semnat în anul 2016 de oficialii români cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE). Costul estimat al proiectului este de 250 milioane de euro.

Agenția Națională pentru Locuințe a procedat la stabilirea unei noi valori de referință unitare, raportat la actualele condiții de piață.

Deoarece această valoare a crescut de la 380 euro/mp, exclusiv TVA, la circa 549 euro/mp, exclusiv TVA, ANL a reevaluat obiectivele de investiții propuse a se realiza în cadrul acestui proiect finanțat de BDCE, prin:

– menținerea valorii împrumutului

– diminuarea numărului de unități locative pentru tineri ce vor fi finanţate prin proiect de la 6.990 la 3.475 unități locative

– includerea în Proiect a locuințelor de serviciu.

Astfel, ANL estimează că pot fi realizate 3.475 locuințe pentru tineri, destinate închirierii, respectiv 892 locuințe de serviciu.

Partea română a convenit cu BDCE amendarea Acordului-cadru de împrumut, pentru extinderea datei de finalizare a proiectului cu un an, de la 31 martie 2021 la 31 martie 2022.

Proiectul va fi format din două componente, după cum urmează:

1 Construcția de locuințe destinate închirierii pentru persoane/familii tinere

Numărul indicativ a noilor unități: 3.475 unități locative

Costul total indicativ: 188 milioane euro sau 75% din costul total al Proiectului de 250 milioane euro

Beneficiari finali: persoane/familii tinere cu vârsta de până la 35 de ani la data cererii pentru locuințe. Beneficiarii finali vor fi selectați de comisiile sociale ale consiliilor locale din județe.

2 Construcția de locuințe destinate închirierii pentru funcționari publici (locuințe de serviciu)

Numărul indicativ a noilor unități: 892 unități

Costul total indicativ: 62 milioane euro sau 25% din costul total al Proiectului de 250 milioane euro

Beneficiari finali: funcționari publici, precum și angajați din instituții publice centrale și locale. Beneficiarii finali vor fi selectați de comisii desemnate.

Costurile eligibile ale împrumutului de proiect includ:

* costul expertizelor și/sau studiilor (tehnice, economice sau comerciale, de inginerie), precum și costul supervizării tehnice a Proiectului. Aceste costuri nu trebuie să depășească 5% din costul total al Proiectului, dacă nu se justifică altfel;

* costul obținerii terenului legat direct de un Proiect, la prețul său de cumpărare, dacă nu a fost donat sau acordat;

* pregătirea terenului;

* construcția/renovarea/modernizarea sau cumpărarea clădirilor legate direct de un Proiect;

* instalarea utilităților de bază cum ar fi: alimentarea cu apă, alimentarea cu gaz, rețelele de electricitate și de telecomunicații, salubrizarea, aleile, iluminatul stradal și spațiile verzi;

* achiziția de materiale, echipamente şi utilaje.

La 12 ianuarie 2016 la Bucureşti şi respectiv la 22 ianuarie 2016 la Paris s-a semnat Acordul-cadru de împrumut în valoare de 175 milioane euro dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru finanţarea Proiectului privind construcția de locuințe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii.

Acordul-cadru de împrumut a fost aprobat prin Legea nr. 208/2016, iar implementarea Proiectului se realizează de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), prin Agenția Națională pentru Locuințe (ANL).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/martie 2021

 

 

Sus