Oferte locuri de munca top

300 mii euro, finantare pentru instalatii de reciclare deseuri

O noua schemă de ajutor de minimis va fi lansată pentru finanțarea proiectelor de construire a instalațiilor de reciclare a deșeurilor.

Conform Ghidului de finanțare, aflat în prezent la nivel de proiect, scopul programului este de a sprijini operatorii economici în vederea realizării de lucrări pregătitoare necesare pentru investiţii inițiale finanțate în baza Schemei de ajutor de stat regional pentru investiţii având ca scop reducerea efectelor negative ale deşeurilor asupra mediului şi reducerea consumului de resurse primare.

Cuantumul finanţării

Finanțarea va fi acordată cu titlul de ajutor de minimis, în procent de maximum 100% din cheltuielile eligibile solicitate în baza schemei de ajutor de minimis, dar nu mai mult de 300.000 euro, echivalent în lei, per întreprindere unică.

Finanţarea programului se va realiza din veniturile încasate la Fondul pentru mediu, în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, fără a depăși echivalentul în lei a 26 milioane euro.

Programul are caracter multianual şi se va desfăşura la nivel naţional.

Încheierea contractului de finanţare şi acordarea ajutorului de minimis

AFM va pune la dispoziția solicitanţilor ale căror proiecte au fost aprobate, prin intermediul mijloacelor electronice, contractele de finanţare.

În termen de 15 zile de la recepţionarea acestora, solicitanţii ale căror proiecte au fost aprobate au obligația să le semneze cu semnătura electronică calificată şi să le transmită la AFM utilizând mijloacele electronice.

Decontarea cheltuielilor eligibile

Mecanismul de decontare a sumelor acordate cu titlu de finanțare în cadrul programului demarează prin transmiterea la AFM a cererii de decontare de către beneficiarul finanțării.

AFM va finanţa cheltuieli eligibile efectuate după semnarea contractului de finanțare și nu acordă plăţi în avans.

Etapele programului

  • publicarea pe pagina de internet a AFM a anunţului de deschidere a sesiunii de depunere a dosarelor de finanţare;
  • înscrierea solicitanților şi transmiterea dosarelor de finanţare;
  • analiza conformităţii administrative a documentelor depuse în cadrul dosarelor de finanțare, stabilirea eligibilităţii solicitanților şi a cheltuielilor;
  • selectarea și aprobarea proiectelor care urmează a fi finanțate în baza schemei de ajutor de minimis;
  • încheierea contractelor de finanţare având ca obiect acordarea ajutorului de minimis;
  • implementarea proiectului.

 

 

Descărcați aici

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2024

Sus