Oferte locuri de munca top

30 mil euro, fonduri europene pentru retelele de gaze naturale

Trei proiecte ce vizează dezvoltarea rețelelor de gaze naturale au primit finanțare de aproape 30 milioane euro, echivalentul a 144 milioane lei.

Contractele de finanțare aferente au fost semnate de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea.

Astfel, vor beneficia de acces la rețeaua de gaze naturale comuna Ozun din județul Covasna, comunele Tomești, Dănești, Cârța, Mădăraș și Sândominic din județul Harghita și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Forest, respectiv comunele Ciceu, Siculeni, Racu din județul Harghita.

Acestea nu au în prezent un sistem de distribuție gaze naturale, singura sursă de energie termică fiind lemnul de foc.

Mai exact, proiectul Înființarea infrastructurii inteligente de distribuție de gaze naturale și racordarea gospodăriilor și consumatorilor non-casnici publici în comunele Tomești, Cârța, Dănești, Mădăraș, extinderea și modernizarea rețelei existente în comuna Sandominic cuprinde interconectarea sistemului național de transport al gazelor naturale în microregiunea Ciucul de Sus.

Valoarea acestui proiect este de 62,7 milioane lei.

Apoi, prin proiectul Înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în zona ADI FOREST – comunele Ciceu, Siculeni, Racu se va asigura construirea/înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, de peste 72 km, prin racordarea la conducta de transport gaze naturale Transgaz – Odorhei-Bălan.

Se asigură, astfel, racordul pentru minim 2.153 gospodării și creșterea nivelului de funcționalitate inteligentă a infrastructurii de distribuție gaze naturale.

Valoare proiectului este de 44,6 milioane lei.

Beneficiar este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Forest (cuprinde comunele Ciceu, Siculeni și Racu din județul Harghita).

Prin proiectul Înființarea rețelei inteligente de distribuție de gaze naturale, branșamente si alimentare cu gaze naturale, comuna Ozun, județul Covasna se urmărește înființarea unei rețele inteligente de distribuție gaze naturale, asigurarea de branșamente la consumatori casnici și instituții publice și realizarea unui racord de înaltă presiune cu stație de reglare măsurare predare.

Valoarea acestuia este de 36,7 milioane lei.

235,29 milioane euro investiții POIM 2014 – 2020 în domeniul gazelor naturale

La nivelul POIM 2014 -2020, alocarea pentru proiecte de dezvoltare a rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale este de 235,29 milioane euro.

Valoarea proiectelor depuse în cadrul acestui apel este de 2.5 miliarde euro. 219 proiecte se află în evaluare.

Categorii eligibile de beneficiari sunt Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitară și autorități publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

Investițiile eligibile pentru finanțare vizează atât utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul infrastructurii rețelei de gaz (presiune, debite, contorizare, etc), cât și achiziția de tehnologii IT integrate, care să faciliteze integrarea activităților participanților pe piața gazelor, precum și tehnologii care să asigure o fiabilitate sporită a aprovizionării cu gaze naturale.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

 

Sus