Oferte locuri de munca top

30 de noi posturi la Ministerul Transporturilor

Organizarea unui concurs pentru ocuparea a 30 posturi în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Direcția Generală Programe Europene Transport a fost aprobată ieri de Guvern. Posturile sunt pentru funcții cu atribuții în gestionarea fondurilor europene (POIM, POT, PNRR).

La momentul actual, numărul de posturi efectiv ocupate în cadrul Ministerului Transporturilor prin intermediul cărora se realizează gestionarea și implementarea programelor finanțate prin fondurile europene este insuficient pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice în mod corespunzător și înăuntrul termenelor asumate.

Deficiențele de personal din compartimentele cheie au ca efect, pe de o parte, amânarea activităților menționate și, pe de altă parte, riscul crescut de potențiale erori în îndeplinirea lor.

Compartimentele menționate au rol în parcurgerea etapelor administrative necesare elaborării și lansării apelurilor de proiecte, evaluării, selecției și contractării proiectelor, monitorizării și asigurării sistemului de control intern în vederea identificării neregulilor și aplicării măsurilor administrative aferente.

Iluminat public: Documentatie de atribuire modificata dupa o contestatie

De asemenea, nu trebuie neglijată totodată natura complexă și minuțioasă a activităților caracteristice autorității de management, activități ce presupun realizarea unor documentări și analize cronofage a cererilor de finanțare formulate de solicitanți prin prisma legislației comunitare și naționale în materie, precum și urmărirea în concret a parcursului proiectelor aflate deja în implementare de către beneficiari.
Chiar dacă structura organizatorică a Ministerului a fost adaptată în așa fel încât numărul de posturi aflate în structura cu atribuții în gestionarea fondurilor comunitare să asigure premisele desfășurării atribuțiilor specifice în condiții optime, existând în prezent gradul de ocupare de 79%, insuficiența posturilor respective împiedică realizarea acestui deziderat.

Sus