Oferte locuri de munca top

30.000 de case vor putea avea panouri fotovoltaice

Bugetul “Programului pentru instalarea de sisteme fotovoltaice” a fost suplimentat cu 536 milioane lei, prin rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM), aprobată ieri de Guvern.

Suma va fi asigurată din Programul Operațional Regional (POR), pentru cele șapte regiuni de dezvoltare ale României, mai puțin București-Ilfov (regiune nreligibilă prin POR).

Această sumă se adaugă la valoarea de 120 de milioane de lei, disponibilă deja în bugetul AFM pentru regiunea București-Ilfov, totalizând un buget de 656 milioane lei pentru programul care vizează instalarea de sisteme fotovoltaice la gospodării individuale, pentru producția de energie electrică și termică din surse 100% ecologice.

”Suntem pregătiți să lansăm cel mai ambițios program de mediu din ultimii ani. Prin intermediul acestuia, aproximativ 30.000 de gospodării din România vor putea să își scadă costurile cu factura la energie și chiar să devină prosumatori, deoarece orice cantitate de energie produsă și neutilizată va fi automat livrată în rețea, valoarea acesteia urmând să fie scăzută din costul total al facturii”, a precizat ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu.

Obiectul programului îl reprezintă finanţarea achiziţionării şi instalării sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, în scopul creşterii eficienţei energetice, a îmbunătăţirii calităţii aerului şi a reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu şi livrarea surplusului în sistemul energetic naţional.

Indicatorul de performanţă al programului îl reprezintă cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului.

În baza ghidului solicitantului, AFM depune cereri în vederea obținerii finanțării necesare derulării Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională.

Finanţarea acordată beneficiarului final în cadrul programului, respectiv persoanei fizice, este în procent de până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 lei. Suma finanţată prin AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa se suportă de către beneficiarul final, din surse financiare proprii.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus