Oferte locuri de munca top

3 mld lei, aprobati pentru PNDL II

O suplimentare de 3 miliarde de ei a fost aprobată azi de Guvern pentru bugetul Programului Național de Dezvoltare Locală, etapa a II-a.

Suplimentarea de buget este menită să acopere costurile majorării prețurilor materialelor de construcții și a salariilor, a precizat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

De asemenea, Cseke Attila a spus: Sprijinul financiar urmărește deblocarea acelor investiții care riscă să fie întrerupte din cauza cheltuielilor crescute. Avem în prezent 4.423 de investiții în diferite stadii de construcție.”

În situația în care sumele alocate de la bugetul de stat nu asigură finalizarea și recepționarea obiectivelor de investiții incluse în PNDL II, pot fi încheia acte adiționale, la solicitarea beneficiarului, prin care se suplimentează sumele alocate.

Pentru suplimentarea sumelor alocate prin contractele de finanțare, beneficiarii PNDL II pot depune o solicitare însoțită de o notă justificativă, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Atenție! Nerespectarea termenului de 30 zile de la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență atrage decăderea beneficiarilor aflați în această situație din dreptul de a solicita sume suplimentare de la bugetul de stat.

Prin PNDL etapa a II-a, perioada 2017-2020 sunt finanțate 7.234 obiective de investiții.

Dintre acestea, până în prezent au fost finalizate (cu PVRTL) un număr de 2.811 obiective de investiții.

Restul de 4.423 obiective de investiții, pentru care beneficiarii nu au transmis până la data prezentei Procesul-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor, se regăsesc în diferite stadii/situații, dintre care, din datele deținute la nivelul ministerului, pentru unele obiective de investiții beneficiarii nu dispun de sumele necesare pentru a asigura finalizarea lor.

Pentru obiectivele de investiții din PNDL etapa a II-a, perioada 2015- 2022, contractele de finanțare expiră la data de 31 decembrie 2022.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

 

Sus