Solplanet x AeroFix

28 mil euro pentru infrastructura de apa si canalizare din Tara Fagarasului

Vor fi acordate fonduri europene pentru investiții de peste 28 de milioane de euro, în vederea dezvoltării infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare din Brașov.

Autoritățile judeţene au aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi cota de cofinanţare a Județului Brașov pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020.

Hotărârea a inclus şi aprobarea strategiei de tarifare a serviciilor de apă-canalizare conform rezultatelor din analiza cost-beneficiu a proiectului.

O altă hotărâre adoptată a fost cea privind actualizarea Master Planului pentru indicatorii tehnici, economici și a listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate, cu finanțare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în forma transmisă de operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.

Studiul de fezabilitate, strategia de tarifare a serviciilor de apă-canalizare şi Master Planul actualizat au fost elaborate de operatorul de apă-canal şi aprobate în prealabil de Jaspers, consultantul tehnic al Uniunii Europene, şi de Comisia Europeană, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru acordarea finanţării.

De implementarea proiectului se ocupă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare A.D.I. APA Sibiu, structură din care fac parte primăriile din Ţara Făgăraşului.

Există mai multe localităţi care acum nu beneficiază de servicii de alimentare cu apă potabilă – Recea, Gura Văii, Dejani, Berivoi, Mândra şi Toderiţa. Două rezervoare de apă prezintă deficienţe şi o parte semnificativă a conductelor de aducţiune din zonă, a vanelor şi armăturilor sunt într-o stare avansată de degradare. Având în vedere amploarea investiţiilor care vor fi executate în judeţul Braşov şi importanţa pe care o acord acestor lucrări, am cerut în mod special să fiu numit reprezentantul CJ Braşov în A.D.I. Asociaţia de Apă Sibiu şi am solicitat în Adunarea Generală a Asociaţiei de Apă Sibiu să fiu numit în Consiliul Director al asociaţiei, pentru că vreau să fiu ţinut la curent cu derularea acestor lucrări şi să merg să le verific şi pe teren, ori de câte ori am ocazia. Actualmente nu există un reprezentant al judeţului Braşov în Consiliul Director al Asociaţiei de Apă Sibiu, dar am primit promisiunea că cererea mea va fi soluţionată în mod pozitiv de Asociaţia de Apă Sibiu”, a declarat Szenner Zoltan, vicepreşedintele CJ Braşov.

Investițiile care urmează să se realizeze în localităţile din Ţara Făgăraşului sunt:

* Reabilitarea rezervoarelor de apă de la Iaşi şi Pojorta, şi construirea de rezervoare noi la Iaşi, Dejani şi Toderiţa;

* Reabilitarea a 16,9 km de conductă de aducţiune care furnizează apa potabilă din sursa Pojorta către reţelele operate în localităţile Făgăraş, Beclean, Dridif, Voivodeni şi Ludişor;

* Construirea unei staţii de pompare, reabilitarea a 4,2 km şi construirea a 15,03 km de aducţiune de apă care vor asigura furnizarea apei potabile pentru localităţile Săvăstreni, Săsciori, Toderiţa şi Mândra;

* Construirea unei staţii de pompare şi a unei aducţiuni de apă de 7,77 km, care va deservi localităţile Dejani, Recea, Berivoi şi Gura Văii;

* Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime totală de 6,17 km şi reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate din Făgăraş.

Toate aceste investiţii sunt considerate prioritare şi au fost incluse în Master Planul aprobat de Consiliul Judeţean Braşov.

Pe 25 noiembrie 2020, Ioan Marcel Boloş, ministrul Fondurilor Europene, a semnat Acordul prealabil de măsuri ce preced semnarea Contractului de finanțare a «Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţele Sibiu şi Braşov». Documentul stabilește ultimii pași rămași în accesarea noilor fonduri destinate dezvoltării infrastructurii de apă și canalizare din aria de operare a operatorului Apă Canal Sibiu SA, precum și data încheierii Contractului de finanțare, care este fixată pentru 30 decembrie 2020”, a spus preşedintele CJ Braşov, Adrian-Ioan Veştea.

În ceea ce priveşte alimentarea cu apă, obiectivele urmărite în cadrul proiectului sunt:

* furnizarea de apă potabilă la standardele prevăzute de Directiva CE privind apa potabilă 98/83/EC; * asigurarea necesarului de apă pentru populație;

* asigurarea calității serviciilor de apă, conform principiilor de maximizare a eficienței de cost și a calității în operare, precum și ţinând cont de suportabilitatea populației;

* îmbunătățirea securității alimentării cu apă prin înlocuirea conductelor uzate structural şi reducerea pierderilor de apă.

Pentru sectorul de apă uzată, implementarea proiectului va conduce la creșterea calității apei de suprafață prin:

* minimizarea efectelor determinate de așezările urbane;

* colectarea apei uzate și asigurarea transferului acesteia la stația de epurare;

* extinderea rețelei de canalizare în zonele neacoperite și reducerea riscului de poluare a apei subterane și de suprafață;

* asigurarea calității serviciilor de apă uzată potrivit principiilor de maximizare a eficienței de cost și a calității în operare, și ţinând cont de gradul de suportabilitate a populației;

* reducerea infiltrațiilor în sistem, a riscului de inundabilitate cu apă uzată, precum şi a poluării râurilor cauzate de apele uzate care sunt epurate necorespunzător.

Valoarea totală a Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov în perioada 2014-2020 este de aproximativ 190 milioane de euro, din care valoarea aferentă localităților beneficiare din județul Brașov este de 28.664.171 de euro. Cofinanțarea asigurată de CJ Brașov ajunge la suma de 538.886 euro (2.626.155 de lei).

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus