Oferte locuri de munca top

27 de cereri pentru restaurarea monumentelor istorice

S-a încheiat apelul pentru atragerea de fonduri în vederea restaurării și revitalizării monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA,  finanțat prin Granturile SEE 2014 – 2021.

Au fost depuse 27 cereri de finanțare în valoare totală de 206.631.387 lei (43.430.941 euro) reprezentând valoarea nerambursabilă solicitată.

Valoarea totală eligibilă solicitată este de 280.166.849 lei, echivalentul a 58.887.036 euro, reprezentând

Dintre proiectele înregistrate, 16 proiecte sunt dezvoltate în parteneriat cu entități culturale din Statele Donatoare (11 din Norvegia, 4 din Islanda și 1 din Liechtenstein).

Printre solicitanții eligibili s-au numărat instituțiile publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.), unitățile administrativ-teritoriale, ONG-urile și IMM-urile.

Lista finală a proiectelor aprobate va fi publicată după parcurgerea tuturor etapelor de evaluare conform prevederilor Ghidului solicitantului, cap. 11, respectiv: verificarea conformității administrative și a eligibilității, evaluarea tehnică și financiară, procedura de selecție de către Comitetul de Selecție.

Bugetul alocat apelului de proiecte a fost de 16.000.000 euro, iar valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordată unui proiect a fost cuprinsă între 200.000 euro și 2.000.000 euro, reprezentând 80% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Ajutorul de stat se acordă sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

Apelul a fost inițial deschis în perioada 5 iunie – 7 octombrie 2019, fiind prelungit până la data de 8 octombrie, 11 noiembrie, respectiv 12 noiembrie 2019, ora 16:00.

Vă reamintim că Granturile SEE reprezintă contribuția financiară acordată de Norvegia, Islanda și Liechtenstein pentru reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European și pentru consolidarea relațiilor cu 15 state membre ale Uniunii Europene.

 

 

Citiți și:

Cinci proiecte rezidentiale de lux vor fi dezvoltate intr-o zona selecta din Capitala

Viitor hotel cu 9 niveluri, in pregatire in nordul Capitalei

Cum au evoluat tarifele pentru manopera in cazul hidroizolatiilor

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/nov – dec 2019

Sus