Solplanet x AeroFix

25 mil euro pentru necesarul de finanţare al IMM-urilor pe octombrie

Palm with a plant growng from pile of coins

Beneficiarii JEREMIE („Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises”)  vor dispune de 25 milioane euro, alocate temporar de Guvern, pentru asigurarea necesarului de finanțare pentru luna octombrie 2015.

Proiectul JEREMIE este implementat în cadrul Programului Operațional Sectorial Creșterea Competitivităţii Economice (POS CCE).

Cele 25 de milioane de euro reprezintă sume suplimentare pentru Fondul de Participare JEREMIE (FPJ), aprobate de către Comitetul de Monitorizare al POS CCE.

Sumele alocate autorităților de management provin din venituri din privatizare şi vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 29 februarie 2016.

JEREMIE(„Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises”) este un instrument ce are ca scop îmbunătățirea accesului la finanțare pentru IMM-uri în cadrul UE. JEREMIE presupune crearea de instrumente financiare pentru IMM, inclusiv garanții, capital de risc, creditare, microfinanțare, etc., implementate de intermediari financiari.

Sus