Solplanet x AeroFix

19 mil euro pentru finalizarea investitiilor si plata datoriilor

13 județe din țară vor primi finanțări de la stat de aproape 19 milioane de euro, echivalentul a puțin peste 92 milioane de lei, din Fondul de rezervă bugetară a Guvernului. Aceasta conform unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Alocările se bazează pe solicitările consiliilor județene sau ale prefecturilor aferente județelor, înaintate în ultimele luni.

Ce județe vor primi bani

Județul Bihor a solicitat suma de 3.127 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, pentru finalizarea execuției lucrărilor la următoarele investiții:

* Bazin de înot, Orașul Valea lui Mihai Județul Bihor

* Incubator de afaceri în biochimie în Comuna Pomezeu, Județul Bihor

* Modernizare și asfaltare stradă principală în localitatea Tămășeu

* Modernizare și asfaltare străzi în comuna Roșiori

* înființarea și dotarea centrului social pentru îngrijirea de bătrâni din localitatea Roșiori

* Canalizare și stație de epurare a localităților Parhida, Niuved, Comuna Tămășeu

* Alimentare cu apă a localităților Niuved, Parhida în Comuna Tămășeu

* Reabilitarea căminului cultural din Comuna Tămășeu

* Renovarea clădirii Primăriei în Comuna Roșiori,  Județul Bihor.

Un cunoscut constructor va dezvolta un proiect imobiliar  

Județul Bistrița-Năsăud va primi de la stat suma de 1.000 mii lei pentru asigurarea unor proiecte de investiții aflate în derulare în Orașul Sângeorz-Băi.

Unitatea administrativ teritorială are în derulare 9 proiecte finanţate din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional şi din fonduri guvernamentale prin Compania Naţională de Investiţii, în valoare de 133.185.784 lei, valoare cofinanţare 2.663.486 lei, cheltuielile neeligibile fiind în sumă de 2.487.560 lei.

Județul Cluj a solicitat suma de 240 mii lei pentru unitățile administrativ-teritoriale din Județul Cluj, respectiv Sâncraiu și Izvoru Crișului, pentru decontarea sumelor datorate Ministerului Dezvoltării.

Județul Constanța va primi în total 23.000 mii lei,suma urmând să fie împărțită astfel:

* Municipiul Medgidia – 10.000 mii lei

* Comuna Mihail Kogălniceanu – 6.000 mii lei

* Comuna Ion Corvin – 5.000 mii lei

* Comuna Crucea – 500 mii lei

* Comuna Adamclisi – 1.000 mii lei

* Comuna Poarta Albă – 500 mii lei.

Județul Covasna a solicitat suma de 2.000 mii lei pentru Consiliul Județean Covasna, pentru finanțarea cheltuielilor aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile în faze avansate de implementare, reprezentând cofinanțare și cheltuieli neeligibile.

Județul Gorj va primi de la stat suma de 5.500 mii lei pentru municipiul Motru în vederea achitării obligațiilor de plată ale unității administrativ-teritoriale către furnizorul de energie termică, Societatea Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă Motru SA.

Județul Hunedoara va primi de la stat 6.000 mii lei pentru pentru plata cheltuielilor curente și de capital ale Orașului Hațeg, precum și pentru proiectul „Modernizare drumuri comunale şi uliţe în comuna Pui, judeţul Hunedoara”.

Județului Ilfov i se vor aloca 1.500 mii lei pentru orașul Buftea, care derulează un număr de 11 proiecte cu o valoare totală de 95.352 mii lei.

Județul Mureș a solicitat suma de 2.000 mii lei pentru plata unor cheltuieli curente și cofinanțarea proiectelor în derulare din orașele Miercurea Nirajului, Sângeorgiu de Pădure și comunele Acățari, Bichiș, Gornești și Pănet.

Județul Satu Mare va primi 2.000 mii lei pentru finalizarea proiectului „Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare”.

Județul Sălaj a solicitat suma de 120 mii lei reprezentând FEDR, cofinanțare de la bugetul de stat și majorări de întârziere de 0.1 % pe zi calculate până la data restituirii efective, conform Sentinței civile a Curții de Apei Cluj. Aceasta a obligat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Riszeg”, în care este asociat și Comuna Almașu, la restituirea sumei de 112,6 mii lei plus majorări, însă comuna nu se află în posibilitatea de plată.

Județul Timiș a solicitat suma de 45.000 mii lei pentru Municipiul Timișoara pentru a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționalității la nivelul unității administrativ-teritoriale.

În prezent, Municipiul Timișoara se confruntă cu o lipsă de fonduri din cauza resurselor insuficiente ale bugetului local, ceea ce împiedică alocarea unor sume de bani pentru finanțarea cheltuielilor curente.

Județul Vâlcea a solicitat statului suma de 539 mii lei din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru Comuna Drăgoești, pentru finanțarea unor cheltuieli de capital.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2021

Sus