Oferte locuri de munca top

18 strazi din provincie, modernizate cu bani europeni

Contractul de finanțare nerambursabilă, ce alocă peste 9 milioane de euro din POR 2014-2020 pentru modernizarea unor străzi dintr-un municipiul Odorheiu Secuiesc, a fost semnat ieri, la sediul primăriei din localitate.

Proiectul de ”Reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere din Municipiul Odorheiu Secuiesc în vederea diminuării traficului rutier și reducerea emisiilor de carbon” are o valoare totală de 47,74 milioane lei, din care 44,82 milioane lei, respectiv 98% din valoarea eligibilă a proiectului, reprezintă finanțarea nerambursabilă alocată din bugetul Regiunii Centru prevăzut pe Axa Prioritară 3 a Programului Operațional Regional 2014-2020, Obiectiv Specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Activitățile prevăzute în proiect sunt estimate a se finaliza până la 30 noiembrie 2022.

Investițiile și lucrările de modernizări ce se vor realiza din bugetul proiectului sunt prevăzute a se derula pe străzile: Orban Balazs, Tamasi Aron, Tompa Laszlo, Uzinei, Eötvs József, Cetății, Bethlen Gabor, Beclean, Taberei, Ady Endre, Gabor Aron, Breslelor, Victoriei, Haaz Rezso, Lăcătușilor, Petofi Sandor pe Bulevardul Independenței, Piața Varoshaza, precum și la două sensuri giratorii, sens giratoriu Strada Tamasi Aron – Strada Insulei – Str. Tomcsa Sandro și sens giratoriu Bethlen Gabor.

Proiectul prevede acțiuni integrate pentru modernizarea facilităților destinate pietonilor, bicicliștilor, transportului în comun și auto, ce constau în lucrări de: reabilitare carosabil, amenajare piste de biciclete, amenajare trotuare, amenajare spații verzi, dar și achiziția a 4 autobuze electrice. Reabilitarea carosabilului pentru circa 7 km de străzi va asigura calea optimă de rulare pentru autobuze, iar modernizarea stațiilor de așteptare ale transportului în comun, mobilierul urban și implementarea unui sistem de e-ticketing vor contribui la creșterea atractivității transportului public și la creșterea numărului de pasageri.

Se vor amenaja benzi dedicate pentru transportul public pentru a reduce volumul de trafic auto, se vor moderniza trotuarele și se vor introduce aliniamente de spații verzi ce vor rezolva problema privind calitatea acestor servicii și vor contribui la creșterea siguranței pietonilor.

Amenajarea de piste de biciclete, instalarea de rasteluri și parcări pentru biciclete vor contribui la rezolvarea problemelor în ceea ce privește bicicliștii, respectiv lipsa benzilor dedicate pentru bicicliști, prezența traficului de autovehicule care îngreunează circulația.

Aceste sisteme implementate vor fi dotate cu funcționalități multiple pentru a ușura deplasările și accesul la informație al cetățenilor și turiștilor. Infrastructura pietonală va fi concepută și proiectată pentru a veni și în sprijinul persoanelor cu mobilitate redusă (vârstnici, persoane cu handicap).

Mijloacele de transport în comun vor fi dotate cu rampe de acces pentru persoanele cu handicap, prevăzute cu loc pentru scaunul cu rotile, infrastructura din stațiile de transport va fi realizată cu acces al persoanelor cu deficiențe către mijlocul de transport în comun, iar traseele pietonale se vor proiecta astfel încât să nu existe obstacole sau bariere pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Tot în activitățile proiectului mai sunt prevăzute și amplasarea de automate de bilete și panouri de informare pe străzile: Beclean, Bethlen Gabor, Uzinei, Victoriei, dar și chioșcuri de vânzare bilete pe străzile: Beclean, Independenței și Victoriei.

Acest nou contract cu finanțare nerambursabilă se alătură celorlalte proiecte contractate și aflate în implementare în Municipiul Odorheiu Secuiesc. Investițiile deja contractate ce prevăd reabilitarea școlilor, blocuri eficiente energetic cu fațade noi, un centru de vârstnici modern, revitalizarea Cetății și a Observatorului astronomic din municipiu, dar și modernizarea transportului public de călători, sunt completate de acest nou proiect ce prevede modernizarea infrastructurii rutiere pentru reducerea emisiilor de carbon.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus