Oferte locuri de munca top

174 mil euro, pentru retele de apa si canalizare din doua judete

A fost semnat contractul de finanţare din fonduri europene pentru modernizarea şi extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare din judeţele Braşov și Sibiu. Valoarea totală a acestui proiect investiţional este de 174 milioane euro.

Pregătirea documentației aferentă proiectului a început în 2016, când a fost inițiat studiul de fezabilitate. Prima versiune a documentului a fost elaborată în luna august 2017. De asemenea, pregătirea proiectului a beneficiat de expertiza reprezentațiilor Bei Passa și Jaspers.

Astfel, investițiile care urmează să se realizeze în localităţile din Ţara Făgăraşului sunt:

* Reabilitarea rezervoarelor de apă de la Iaşi şi Pojorta, şi construirea de rezervoare noi la Iaşi, Dejani şi Toderiţa;

* Reabilitarea a 16,9 km de conductă de aducţiune care furnizează apa potabilă din sursa Pojorta către reţelele operate în localităţile Făgăraş, Beclean, Dridif, Voivodeni şi Ludişor;

* Construirea unei staţii de pompare, reabilitarea a 4,2 km şi construirea a 15,03 km de aducţiune de apă care vor asigura furnizarea apei potabile pentru localităţile Săvăstreni, Săsciori, Toderiţa şi Mândra;

* Construirea unei staţii de pompare şi a unei aducţiuni de apă de 7,77 km, care va deservi localităţile Dejani, Recea, Berivoi şi Gura Văii;

* Extinderea şi reabilitarea reţelei de canalizare pe o lungime totală de 6,17 km şi reabilitarea Staţiei de epurare a apelor uzate din Făgăraş.

De implementarea proiectului se ocupă Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare A.D.I. Apă Sibiu, prin operatorul regional Apă Canal Sibiu SA.

Investiţiile prevăzute în proiect vor fi realizate în 19 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Sibiu şi 7 UAT-uri din judeţul Braşov – municipiul Făgăraș, comunele Lisa, Voila, Recea, Mândra, Beclean (cu satele arondate) și CJ Braşov, ele fiind membre în cadrul A.D.I. Apă Sibiu.

În ultima şedinţă a CJ Braşov din anul 2020, am aprobat studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici şi cota de cofinanţare a Județului Brașov pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Sibiu și Brașov. Totodată, am aprobat strategia de tarifare a serviciilor de apă-canalizare, conform rezultatelor din analiza cost-beneficiu. O altă hotărâre pe care am aprobat-o atunci a fost cea privind actualizarea Master Planului pentru indicatorii tehnici, economici și a listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare cu apă, colectare și tratare a apelor uzate. Aceste două hotărâri erau indispensabile pentru semnarea contractului de finanţare şi accesarea fondurilor europene”, a spus Adrian-Ioan Veştea, preşedintele CJ Braşov.

Valoarea aferentă localităților beneficiare din județul Brașov este de 28.664.171 de euro, iar cofinanțarea aprobată prin hotărârea CJ Brașov ajunge la suma de 538.886 de euro.

Proiectul va fi finanțat din fonduri europene prin Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Toate lucrările de investiţii se vor realiza în următorii trei ani.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus