Oferte locuri de munca top

1,6 mld pentru investitii in infrastructura de gaze naturale

Pentru acest an au fost aprobate investiții în valoare totală de 1,66 miliarde lei pentru sistemele de transport și distribuție a gazelor naturale.

În acest sens, ANRE a aprobat planurile anuale de investiții ale operatorilor, în valoare totală de 1,3 miliarde lei, care cuprind lucrările ce au ca scop îmbunătăţirea indicatorilor de performanţă a serviciului, a siguranței în funcţionare, a eficienţei energetice a sistemelor, precum și reducerea costurilor de operare şi mentenanţă.

În plus, sunt prevăzute suplimentar sume destinate realizării lucrărilor de extindere și racordare în valoare totală, până la această dată, de peste 365 milioane lei, ceea ce reprezintă o suplimentare cu circa 26% a investițiilor anuale.

Situația investițiilor planificate pentru anul 2021 este următoarea:

În plus, pentru dezvoltarea sistemelor de distribuție a gazelor naturale pe teritoriul național, prin OUG nr. 128/2020 a fost instituit Programul naţional de racordare a populaţiei şi clienţilor noncasnici la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale, în valoare totală de circa 3,872 miliarde lei pentru perioada de programare 2021-2027. Acesta poate fi accesat de unitățile administrativ-teritoriale individual sau în parteneriat, precum şi de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, pentru înfiinţarea / extinderea / transformarea reţelelor de distribuţie inteligentă a gazelor naturale pentru racordarea consumatorilor casnici şi a clienţilor noncasnici.

Sursele de finanțare pentru acest program sunt fondurile externe nerambursabile în cadrul POIM.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus