Oferte locuri de munca top

16 mil lei, pentru obtinerea unei finantari PNRR

Peste 16 milioane de lei este valoarea estimată a studiului de fezabilitate pentru obținerea unei finanțări în cadrul PNRR.

Orașul Reșița este autoritatea contractantă care a lansat licitația prin care caută prestatori servicii de elaborare a „Studiului de fezabilitate, întocmire a documentației tehnice pentru achiziție proiect tehnic și execuție, întocmire a documentației în vederea obținerii finanțării proiectului în cadrul PNRR sau prin orice alt program de finanțare din ciclul financiar 2021-2027”.

Acest studiu de fezabilitate este necesar pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare/ Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița – frontieră”.

Contractul prevede servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice și infrastructura de transport, studii de prefezabilitate și consultanță în domeniul achizițiilor.

Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. Doi factori de evaluare au fost luați în calcul: experiența anterioară a ofertanților având o pondere de 60 %, în timp ce componenta financiară reprezintă restul de 40 %.

Durata contractului este de 18 luni, iar finațarea se face exclusiv de la bugetul local.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este de 28 septembrie 2021.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus