Solplanet x AeroFix

150 mil euro pentru energie din biomasa, biogaz, energie geotermala

Vor putea fi realizate investiții de realizare sau modernizare a capacităților de producție a energiei termice din surse regenerabile, precum biomasa, biogazul și energia geotermală. Acestea vor fi finanțate în cadrul unei ajutor de stat în valoare totală de 150 milioane de euro.

Schema de ajutor urmeză să fie aprobată de către Guvern.

Cine vor fi beneficiarii

Beneficiarii schemei sunt unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puțin dezvoltate ale României. Ajutorul de stat se acordă pentru proiecte de investiții de realizare şi/sau modernizare a capacităților de producție a energiei termice din biomasă/biogaz, energie geotermală și a rețelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

Bugetul schemei și ajutoarele acordate

Bugetul total al schemei este 150 milioane euro, echivalent în lei, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanțare publică (asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi de la bugetul local).

Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operațional Infrastructură Mare.

Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăși 15 milioane euro pentru un proiect de investiții, iar valoarea ajutorului de stat este egală cu cuantumul deficitului de finanțare.

Proiectele vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2023

Perioada de implementare a proiectelor se încadrează între data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat și 31 decembrie 2023. Schema se aplică până la sfârșitul anului 2021.

Numărul de beneficiari de ajutor de stat prevăzuți a fi sprijiniți în cadrul schemei este de 20.

Cheltuieli eligibile

În cadrul schemei pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor de stat următoarele tipuri de cheltuieli, dacă componenta investițională a proiectelor propuse la finanțare este legată de un activ corporal și dacă sunt realizate după data declarării eligibilității proiectului de către furnizorul de ajutor de stat:

* cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului;

* cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiție;

* cheltuieli pentru obținere avize, acorduri, autorizații;

* proiectare și inginerie;

* cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuției;

* cheltuieli cu asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție;

* cheltuieli cu plata diriginților de șantier;

* cheltuieli pentru construcții și instalații;

* cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu și fără montaj, dotări);

* cheltuieli cu active necorporale;

* cheltuieli cu organizarea de șantier;

* cheltuieli diverse și neprevăzute;

* cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar.

 

Descărcați aici Proiectul de Hotărâre de Guvern

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/noiembrie-decembrie 2020

Sus