Oferte locuri de munca top

135 posturi noi la Compania Nationala de Investitii

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al Companiei Naționale de Investiții (CNI) prevede un număr de 350 posturi, ceea ce înseamnă o creștere a numărului de salariați cu 135 de posturi față de personalul planificat în bugetul anului 2020.

Tot pentru acest an este prevăzută o creștere a cheltuielilor cu salariile de 35.216 mii lei față de nivelul bugetat pentru anul trecut.

Cheltuielile cu salariile pentru anul 2021 sunt în sumă de 65.061 mii lei. La determinarea creșterii cheltuielilor cu salariile s-au luat in considerare atât suma aferentă reîntregirii salariilor de bază, cât și suma aferentă salariilor de bază datorate majorării numărului de personal.

Această majorare de personal este determinată de modificările aduse prin includerea în PNCIPS a unor subprograme noi.

CNI va crea și noi departamente, pentru a putea implementa noile subprograme.

Pentru anul 2021, nu au fost prevăzute plăți restante si nici creșteri ale câștigului mediu brut lunar. Productivitatea muncii în preţuri curente estimată pentru 2021 este de 295.440 lei/angajat.

În acest an CNI SA va realiza investiții de aproape 5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o creștere de 2,51% față de anul trecut.

Conform proiectului de buget, cheltuielile de investiţii vor ajunge la 1.391.310 mii lei credite bugetare și 3.532.601 mii lei credite de angajament la nivelul surselor de finanţare.

Aceste cheltuieli se compun din:

* 1.374.950 mii lei credite bugetare și 3.532.601 mii lei credite de angajament reprezentând cheltuieli aferente programelor de investitii de interes public și social finanțate de la bugetul de stat și alte surse extrabugetare

* 13.501 mii lei reprezentând cheltuieli de investiții pentru activitatea curentă a CNI SA

* 2.858 mii lei reprezentând alte surse extrabugetare.

De asemenea, în acest an se estimează a fi realizate venituri totale în sumă de 106.910 mii lei, care au fost fundamentate pe baza contractelor aflate în derulare în anul 2020, precum și contracte ce urmează a fi încheiate pe parcursul anului 2021. Cheltuielile total sunt estimate la 89.271 mii lei.

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Un comentariu;

Sus