Oferte locuri de munca top

130 de posturi pentru combaterea spalarii banilor

Au intrat în vigoare două prevederi pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. De acum, constituie circumstanță agravantă săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor de către una dintre entitățile raportoare, în exercitarea activității sale profesionale.

Totodată, conform modificărilor, închisoarea de la 3 la 10 ani se va aplica și infracțiunilor de spălare a banilor săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de către o persoană juridică română chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune și de legea penală a țării unde a fost săvârșită.

De asemenea, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor va funcționa după un nou regulament, care va intra în vigoare pe data de 27 mai.

Noua etapa de dezvoltare a unui amplu ansamblu rezidential din Capitala

Oficiul va asigura îndeplinirea obligațiilor decurgând din calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește transpunerea și/sau cadrul juridic de aplicare directă a actelor juridice obligatorii ale Uniunii Europene, implementarea și monitorizarea aplicării acestora.

Oficiul va încheia tratate internaționale la nivel departamental sau va iniția demersurile necesare încheierii tratatelor la nivel de stat sau de guvern în domeniile de responsabilitate.

Numărul maxim de posturi este de 130, inclusiv demnitarii și cabinetele acestora.

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Oficiului se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul MinisteruluiFinanțelor.

Oficiul are sediul în municipiul București, strada General Emanoil Ion Florescu nr. 1, Sectorul 3.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 2/aprilie 2021

Sus