Oferte locuri de munca top

12,6 mil euro pentru Aeroportul din Constanta

Ajutorul de investiții pentru Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu pentru anii 2018-2020 a intrat în vigoare odată cu publicarea în Monitorul Oficial.

Acest ajutor are o valoare de circa 12,6 milioane de euro (peste 58,5 milioane de lei) și este acordat sub forma de alocare financiară nerambursabilă.

Măsura de ajutor se acordă până la data de 31 decembrie 2020. În cazul în care în această perioadă traficul anual de pasageri înregistrați de SN AIMKC depășește 200.000 de pasageri, valoarea ajutorului nu va depăși 75% din costurile eligibile.

Acestă măsură de ajutor de stat nu intră sub incidența obligației de notificare către Comisia Europeană.

Bugetul este defalcat pe ani astfel: anul 2018 – 14.701.000 lei, anul 2019 –  21.862.000 lei și anul 2020 – 21.986.000 lei. Valoarea ajutorului pentru investiții nu va depăși deficitul de finanțare a costurilor de investiții.

Costurile eligibile de investiții în cadrul acestui ordin sunt cele legate de investiții în infrastructura aeroportuară, inclusiv costuri de proiectare. Acestea nu includ costurile de investiții pentru activități non-aeronautice și costurile pentru sarcinile care intră în sfera sectoarelor de competență publică.

În prezent, Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa (AIMKC) dispune de o pistă de decolare/aterizare cu dimensiunile de 3500 m x 45 m. Această pistă are o bandă de 3620 x 210 m, cu prelungiri degajate la capetele pistei de 300 x 180m şi, respectiv, de 112 x 180m. Suprafeţele zonelor de siguranţă aferente pistei de decolare-aterizare sunt înierbate şi prezintă neregularităţi ale terenului (tasări, denivelări), în această zonă fiind mai multe tipuri de obiecte şi structuri (socluri de fundaţie ale diferitelor echipamente aeronautice, cămine ale sistemului de balizaj, cămine de canalizare, etc.) amplasate în banda pistei, prelungirile degajate şi suprafeţele de siguranţă la capăt de pistă.

Pentru respectarea cerinţelor Regulamentului (UE) este necesar să fie realizate lucrări de amenajare pentru banda pistei și a suprafeţelor de teren necesare operării în siguranță pe aeroport, astfel:

* banda pistei trebuie să fie amenajată la o distanță de 150m în stânga și dreapta axului pistei şi să se extindă cu 60 m dincolo de capătul fizic al pistei. Panta longitudinală nu trebuie să depăşească 1,5%, de-a lungul porţiunii de bandă care trebuie nivelată;

* toate obstacolele din banda pistei vor fi eliminate;

* suprafaţa necesară utilizării radioaltimetrului va fi amenajată înaintea pragurilor 36 și 18;

* se va amenaja zona R.E.S.A. pe cele două direcţii de aterizare pe o lungime de 240m și o lățime de 90m;

* se vor include în perimetrul aeroportului zonele critice aferente echipamentului de navigație ILS;

* în vederea întregirii suprafeţei pentru banda pistei, va fi expropriată o suprafață de teren și va fi mutat gardul;

* se va demola porţiunea de drum perimetral aflat în banda pistei şi se va realiza un nou drum perimetral.

 

Citiți și:

Investitie austriaca pe un teren de peste 10 ha langa Bucuresti

Va demara construirea 75 de case, in apropierea Bucurestiului

Important producator de bauturi racoritoare vrea sa isi extinda depozitele

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.5/iul-aug 2018

coperta-ac5

Sus