Oferte locuri de munca top

1,25 mld euro prin PNRR pentru companii

Companiile vor avea acces, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, la instrumente financiare ce însumează 1,25 miliarde de euro. Acestea le vor fi acordate prin intermediul băncilor și fondurilor de investiții/fondurilor cu capital de risc.

Documentele necesare pentru acordurile cu instituțiile financiare internaționale care vor fi implicate în gestionarea acestor instrumente – BEI, FEI și BERD au fost subiectul discuțiilor de astăzi dintre secretarii de stat Csilla Hegedüs și Cristian Roman, alături de directorul general pentru PNRR, Ramona Moldovan, și reprezentanții Ministerului de Finanțe.

Pașii următori includ finalizarea documentelor și aprobarea acordurilor cu aceste instituții, la nivelul Guvernului, până la finalul anului 2021.

În continuare, va fi lansată selecția pentru intermediarii financiari și lansarea liniilor de finanțare.

Bugetul total de 1,25 miliarde lei este împărțit astfel:

* Garanția de portofoliu pentru reziliență (partener: FEI) – 300 milioane euro

Instrumentul va urmări îmbunătăţirea accesului la finanţare şi revitalizarea canalelor de împrumut blocate în timpul şi după criza COVID-19, prin sprijinirea investiţiilor pe termen lung şi a nevoilor de capital de lucru ale întreprinderilor.

Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu, care urmează să fie implementată ca o contribuție la InvestEU din partea Fondului European de Investiții („FEI”)

* Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică (partener: FEI) – 200 milioane euro

Obiectivul este de a furniza finanțare și investiții IMM-urilor (care au un număr de maximum 249 de angajați), întreprinderilor cu până la 500 de angajați și persoanelor fizice prin intermediul capitalului circulant, al liniilor de credit, al împrumuturilor pentru investiții sau al leasingului, destinate investițiilor și finanțării pentru îmbunătățirea eficienței energetice în întreprinderi și în sectorul rezidențial și al clădirilor.

* Pentru IMM-uri și întreprinderile cu capitalizare medie (mid-caps): Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare (partener: FEI) – 400 milioane euro

Obiectivul este acordarea de sprijin sub formă de capitaluri proprii IMM-urilor, întreprinderilor cu capitalizare medie, inclusiv întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor aflate în stadii incipiente și avansate de dezvoltare, precum și proiectelor de infrastructură axate pe energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Sprijinul va fi furnizat prin intermediul fondurilor cu capital de risc și al fondurilor de infrastructură, ca parte a unui fond de capital de risc, gestionat de FEI.

* Companii mari: Fond de Fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes (partener BEI) – 300 milioane euro

Obiectivul este acordarea de sprijin întreprinderilor mari (cu peste 500 de angajați și/sau o cifră de afaceri anuală de peste 50 milioane euro și un bilanț anual total de peste 43 milioane euro), entităților publice și vehiculelor cu scop special, prin investiții care contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și investiții în digitalizare și în active fixe prin intermediul unui fond de fonduri.

* Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor (partener BERD) – 50 milioane euro

Instrumentul financiar va lua forma unei garanții de portofoliu, implementate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Obiectivul acestei investiții este de a furniza finanțare și investiții pentru eficiența energetică și energia din surse regenerabile în sectorul rezidențial și al clădirilor. Investiția va lua forma unei garanții de portofoliu.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 7/octombrie 2021

Sus