Oferte locuri de munca top

113 mil euro pentru proiecte de investitii nefinalizate

Mai multe proiecte fazate din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), aflate în risc de nefinalizare, vor primi finanțare de la bugetul de stat pentru lucrările rămase de executat (atasat lista proiectelor).

Aceste proiecte reprezintă faza a II-a a unor proiecte deja analizate şi aprobate în cadrul perioadei de programare 2007 – 2013.

Astfel, va fi alocată o sumă de peste 113 milioane de euro, necesară finalizării acestor proiecte, conform unui proiect de OUG.

Oficialii au considerat că este necesară acordarea de fonduri de la bugetul de stat în vederea finanțării cheltuielilor apărute datorită următorilor factori:

– în contracte: revendicări ale firmelor contractante în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de comisia de adjudecare a disputelor, de instanțele de arbitraj şi/sau de judecată;

– costurile de asistenţă legate de procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi, de asistența şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată.

– costurile ocazionate de expertiza tehnică necesara pentru unele proiecte. Spre exemplu, necesitatea unei expertize tehnice poate surveni ca urmare a unor situaţii neprevăzute sau de urgență;

– întârzierile înregistrate în procesul de implementare sau în obţinerea avizelor/autorizaţiilor necesare demarării lucrărilor;

– obligativitatea beneficiarilor de a suporta costurile de asistenţă legate de procedura de soluţionare a disputelor existente între părţi, de asistenta şi expertiză juridică şi tehnică, costurile de arbitraj şi/sau de judecată;

– alte sume necesare continuării şi finalizării proiectelor în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Pentru deblocarea acestor situaţii se impune asigurarea unor sume de la bugetul de stat, în vederea finalizării execuţiei contractelor si atingerea obiectivelor stabilite prin contractele de finanțare.

Nefinalizarea acestor proiecte va impacta nu doar asupra fondurilor alocate prin Programul Operațional Infrastructură Mare, dar și asupra fondurilor alocate României prin Programul operațional sectorial Mediu, ducând la un impact financiar de aproximativ 2.336 milioane lei.

 

Descarcati aici lista proiectelor si sumele alocate

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus