Oferte locuri de munca top

110 hectare de padure vor face loc unei cariere de carbune

Peste 110 hectare vor fi scoase definitiv din fondul forestier național. Măsura pregătită de Guvern are ca scop realizarea obiectivului „Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord, la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia SA.

Scoaterea definitivă din fondul forestier naţional a terenului se face cu defrişarea vegetaţiei forestiere pe suprafața de 110,1079 ha. Această scoaterea definitivă a terenului din fondul forestier național se face fără compensare cu terenuri, obiectivul menționat fiind declarat de interes național și utilitate publică.

Obiectivul minier a fost aprobat la nivel de amplasament și indicatori tehnico-economici printr-un proiect de execuție prin HCM nr. 179/ anul 1984.

Lucrările de excavare în perimetrul carierei au început în anul 1980 prin două microcariere situate în dealul Cerchez I și II, iar excavațiile cu excavatorul cu rotor E 1400-07 au început în anul 1984.

Coridorul de expropriere aprobat are suprafața totală de 748,5113 ha, pe teritoriul UAT Mătăsari din Județul Gorj.

O parte din bunurile prevăzute de prezentul proiect sunt supuse retrocedării – reconstituirii dreptului de proprietate privată sau de restituire, urmare a unor cereri depuse în temeiul actelor normative cu caracter special privind fondul funciar, respectiv cele care reglementează regimul juridic al imobilelor preluate abuziv de statul român în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989. Bunurile imobile sunt grevate de sarcini, ca urmare a localizării acestora în perimetrul minier aprobat prin licența de exploatare, dar nu formează obiectul unor litigii.

Din aceste considerente Societatea Complexul Energetic Oltenia SA a avut în vedere, cuprinderea terenurilor forestiere în suprafață de 95,5231 ha, în Anexa nr. 2 a Hotarârii Guvernului nr. 960/2015, în care a fost făcută mențiunea ”proprietar necunoscut”, astfel cum reiese din evidențele unităților amenajistice teritoriale, numele proprietarilor/deținătorilor urmând a fi identificate ulterior, în vederea completării documentațiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, respectiv a acordării de despăgubiri în condițiile legii, terenurile forestiere solicitate fiind considerate scoase din circuitul civil ca efect al exproprierii  pentru cauză de utilitate publică în vederea realizării obiectivului „ Deschiderea și punerea în exploatare a Carierei Jilț Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”.

În Memoriul justificativ al Direcției Silvice Gorj se specifică că în coridorul de expropriere, de la data intrării în vigoare a amenajamentului silvic, s-au efectuat puneri în posesie pe o suprafață de 3,5334 ha, terenuri care au fost supuse exproprierii.

 

 

 

 

Cititi revista ARENA Constructiilor nr.6/sept 2018

Sus