Oferte locuri de munca top

105 mil euro pentru modernizarea sectorului energetic

Sectorul energetic urmează să fie modernizat, prin finanțarea europeană a 14 proiecte din țara noastră. Fiecare dintre proiectele alese are o valoare mai mică de 12,5 milioane de euro, iar valoarea totală estimată pentru finanțare este de 105 milioane de euro, conform unui anunț al Ministerului Energiei.

Acest fapt este posibil întrucât au intrat în vigoare mai multe directive europene, precum și câteva modificări aduse acestora.

Între schimbările efectuate se regăsește înființarea Fondului pentru modernizare pentru susținerea investițiilor cu emisii scăzute de carbon în sectoarele energetice din zece State membre ale UE cu venituri sub media europeană, inclusiv România, și a Fondului de inovare ce poate fi accesat de toate Statele Membre.

De asemenea, mecanismul de finanțare pentru modernizarea sectorului energetic, așa numitul Mecanism sau Articolul 10c, a fost reformat și va fi disponibil pentru aceleași zece state membre cu venituri scăzute, printre care se numără și România.

Proiectele propuse spre finanțare sunt următoarele:

Colterm SA

* Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT Dragalina Timișoara (P=1 MW) – 4,7 milioane euro

* Cogenerare de înaltă eficiență cu motoare termice în CT UMT Timișoara (P=1 MW1)- 4,7 milioane euro

* Folosirea biomasei drept combustibil adițional la cazanele de abur existente, la CET Sud Timişoara, pentru producerea de energie în cogenerare – 1,2 milioane euro

Elcen SA

* Retehnologizarea/Implementarea unei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, CTE Grozăvești – 4,5 milioane euro

* Retehnologizarea/lmplementareaunei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 100 Gcal/h, în CTE București Vest – 4,5 milioane euro

* Retehnologizarea/lmplementareaunei/unor capacități de producere a energiei termice în regim de vârf de cca. 200 Gcal/h, în CTE BucureştiSud – 9 milioane euro

Municipiul Arad

* Instalarea unei unitati de producere combinata de caldurasi energie cu acumulator de 3000 mc la CET Hidrocarburi SA – 6,97 milioane euro

* Execuție centrală termică pe biomasă, 50 MW – 10 milioane euro

Municipiul Ploiesti

* Instalarea unei turbine de gaze, cu putere 25 Mwe – 12,46 milioane euro

Vest Energo SA

* Centrala cogen București (zona Băneasa Romaero), 12MW – 12 milioane euro

* Centrala cogen București (zona Faur), 12MW – 12 milioane euro

* Centrala cogen București (zona Preciziei), 10MW – 10 milioane euro

Vimetco

* Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă de 12 MWe la ALUM S.A. – 10 milioane euro

Electrocentrale Grup SA

* Realizarea unei Centrale Electrice Fotovoltaice cu puterea electrică instalată de până la 3 MW pe amplasamentul fostei Centrale Termoelectrice Fântânele – 2,97 milioane euro.

Totodată, proiectele propuse vin în contextul în care, începând cu anul 2021, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se reduce cu un factor linear de 2,2% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate.

Așadar, începând cu anul 2021, statul care în 2013 a avut un PIB pe cap de locuitor la prețurile pieței (în euro) sub 60% din media Uniunii:

  • poate aloca tranzitoriu cu titlu gratuit certificate de emisii de gaze cu efect de seră pentru producătorii de energie electrică pentru finanțarea de investiții în modernizarea, diversificarea și transformarea durabilă a sectorului energetic
  • poate finanța prin scoaterea certificatelor la licitație un fond pentru modernizarea sistemelor energetice și îmbunătățirea eficienței energetice.

 

 

Citiți și:

Amplu proiect rezidential, in pregatire in Capitala

Ce lucrare nu este inca atribuita dupa doi ani de la demararea licitatiei

Noi autorizatii de construire la malul marii

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/ iul-aug 2019

Sus