Oferte locuri de munca top

100 mil euro vor fi investiti in infrastructura scolara

Investițiile pentru modernizarea infrastructurii școlare, asigurarea standardelor minime privind instalații sanitare, canalizare, acces universal, încălzire și ventilație și eficiență energetică vor fi finanțate printr-un împrumut de 100 milioane de euro.

Banii vor veni de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Guvernul aprobând astăzi acordul de împrumut.

Finanțarea este pentru Proiectul privind școli mai sigure, incluzive și sustenabile, care  va fi implementat pe o perioadă de 6 ani.

Ministerul Educației a inițiat deja acțiuni în vederea demarării procedurilor de achiziție publică pentru contractele de servicii de proiectare (expertize tehnice, studii geo-topo, studii de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire).

Totodată vor fi lansate proceduri de achiziție și pentru creșterea capacității Unității de Management a Proiectului privind Modernizarea Rețelei Școlare și Universitare (UMPMRȘU) în vederea asigurării personalului de specialitate aferent evaluării ofertelor pentru serviciile de proiectare (tarife/salarii arhitecți, ingineri, auditori energetici).

55 de școli sunt vizate în Proiect

Proiectul vizează 55 de școli selectate spre a fi reabilitate cu prioritate, aflate atât în zona urbană, cât și în cea rurală.

În procesul de selecție vor fi luate în considerare anumite criterii precum nivelul de rezistență în cazul producerii unor eventuale dezastre (cutremure, inundații etc.), fluctuația demografică (luându-se în considerare menținerea sau creșterea numărului de elevi ce ar urma cursurile respectivei școli ce ar trebui reabilitată), procentul elevilor aparținând comunităților minoritare, defavorizate, nivelul de trai al comunității respective etc.

Componentele proiectului au în vedere următoarele:

* investiții integrate în infrastructura școlară

* investiții în sălile de clasă inteligente

* sprijin pentru investiții viitoare în infrastructura școlilor moderne și durabile

* managementul proiectului

* componenta de răspuns la situații de urgență de natură contingentă.

 

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 5/iulie-august 2021

Sus