Oferte locuri de munca top

100 mil euro pentru proiecte de infrastructura ale autoritatilor locale

Un fond de 100 milioane de euro a fost aprobat ieri de Guvern pentru pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură. Acest fond este destinat autorităților locale pentru a pregăti proiecte de infrastructură în vederea finanțării lor din fonduri europene în perioada de programare bugetară 2021-2027.

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a declarat că resursele urmează să fie alocate pentru pregătirea portofoliului de proiecte de infrastructură destinat autorităților locale. Proiectele vor viza și partea de infrastructură rutieră la nivel județean.

Autoritățile locale vor putea pregăti proiecte în domeniul regenerării urbane, pentru refacerea spațiilor publice de locuit dintre blocuri, centre istorice, parcuri urbane –  proiecte ce se adresează în mod direct calității vieții oamenilor.

De asemenea, vor putea fi pregătite proiecte pentru partea de mobilitate urbană.

Marcel Boloș a subliniat că Guvernul României este preocupat ca ”următoarea perioadă de programare să o începem cu implementarea de proiecte și să putem folosi aceşti bani europeni în interesul dezvoltării României și cu folos pentru dezvoltarea economică pe termen lung”.

Sprijinul financiar este acordat pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură pentru următoarele domenii de interes strategic național/local:

* Transport;

* Apă – apă uzată;

* Managementul deșeurilor;

* Mobilitate urbană;

* Regenerare urbană;

* Infrastructură rutieră de interes județean;

* Centre de agrement / Baze turistice (tabere școlare);

* Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;

* Specializare inteligentă.

Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar sunt:

* studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;

* proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;

* proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

Unitățile administrativ-teritoriale pot asigura pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport rutier care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, care privesc:

– variantele ocolitoare ale municipiilor reședință de județ sau a municipiilor, respectiv orașelor sau

– drumuri care asigură legătura municipiilor reședință de județ sau a municipiilor, respectiv a orașelor, direct sau indirect la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale sau

– drumuri ce reprezintă soluții alternative pentru descongestionarea traficului rutier de pe drumurile naționale.

 

 

 

Citiți și:

Preturi considerabil mai mari la betoane si agregate

Atribuirea unui proiect rutier, anulata 

Zone rezidentiale, in pregatire pe mai mult de 10 ha

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 3/mai 2020

Sus