Oferte locuri de munca top

100 de monumente istorice, puse in siguranta, anual

Până la 100 de monumente istorice ar putea beneficia anual de câte o finanțare de maxim 500.000 lei pentru punerea în siguranță a obiectivelor aflate în stare avansată de degradare.

Aceasta conform unei propuneri legislative, înregistrată la Senat, de mai mulți parlamentari PNL care au propus instituirea unui nou program național multianual – Programul Național de Scoatere din Pericol a Patrimoniului Cultural Imobil (PNSP).

Suma maximă asigurată pentru fiecare monument istorice admis la finanțate ar urma să fie de 500.000 lei (101.214 euro la un curs de 4,94 lei/euro). Beneficiarul va putea atrage fonduri și din alte surse private sau publice

Direcția Județean pentru Cultură ar urma să acorde suma stabilită beneficiarilor care își contractează proiectanți / constructori.

Conform inițiatorilor, în ceea ce privește costurile orientative actuale (în urma creșterilor din ultimul an) ale unei conservări-restaurări, practica a dovedit că se pot avea în vedere prețuri estimative de circa 300 euro/mp + TVA pentru proiectare și 1500 euro/mp + TVA pentru execuție, însă aceste valori diferă foarte mult în funcție de caracteristicile monumentului istoric.

În cadrul acestui program, lista monumentelor, realizată prin concurs, va conține cel puțin două monumente istorice pentru fiecare județ și cel puțin patru pentru municipiul București. Jurizarea se va realiza într-o singură sesiune anuală după o procedură definită.

Vor putea depune proiecte spre finanțare în cadrul programului persoane fizice sau juridice care fac dovada calității de proprietar, deținător al unui drept de superficie, de concesiune sau de folosință pentru o durată mai mare de 25 de ani sau titular al dreptului de administrare al unui monument istoric care au obținut în prealabil un acord/aviz pentru punerea în siguranță în primă urgență pentru obiectivul respectiv.

Prin program se vor aloca sumele necesare doar pentru lucrări de punere în siguranță. Astfel se vor finanța intervenții precum cele directe (consolidarea elementelor structurale și de arhitectură, consolidări structurale prin metode non-invazive), intervenții indirecte (structuri de sprijin, eșafodaje, acoperiri de protecție împotriva intemperiilor, protejarea și conservarea componentelor artistice) și lucrări conexe (desfacere/refacere a instalațiilor/echipamentelor, finisajelor interioare și exterioare, învelitorilor și altor elemente, necesare pentru realizarea intervențiilor).

Cladiri cu peste 100 apartamente, in planul unui dezvoltator local

La sfârșitul anului 2020, în România beneficiau de regimul juridic de monument istoric un număr de 30.419 obiective, din care 6.951 erau clasate în grupa A (monumente istorice de valoare națioanlă și universală), iar 23.468 în grupa B (monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul local).

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 1/ martie  2023

 

 

Sus