Oferte locuri de munca top

1 mil euro, ajutor pentru constructori si producatorii de materiale de constructii

Firmele de construcții, precum și cele ce activează în industria prelucrătoare, printre care și producătorii de materiale de construcții, pot accesa până la 1 milion de euro printr-o nouă schemă de ajutor de stat.

Aceasta are în vedere acordarea de ajutoare temporare cu valoare limitată acelor IMM-uri care se confruntă cu un deficit sau chiar cu indisponibilitatea lichidităților, conform unui ordin de ministru, publicat în Monitorul Oficial.

Schema de ajutor se aplică de la 22 noiembrie 2021 până la data de 31 decembrie 2021. În condițiile în care Cadrul temporar se va prelungi până la 30 iunie 2022, perioada de aplicare a schemei va fi extinsă în consecință.
Bugetul total alocat este echivalentul în lei al sumei de 358.384.803 euro, din care 300.000.000 euro REACT-EU FEDR prin POC.

Valoarea maximă a ajutorului este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

Beneficiarii finali sunt IMM-urile din România active în următoarele sectoare eligibile:
* clasa C – Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
* clasa F  –  Construcții;
* clasa G  –  Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
* clasa H  –  Transport și depozitare;
* clasa I  –  Hoteluri și restaurante;
* clasa M  –  Activități profesionale, științifice și tehnice;
* clasa N  –  Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;
* clasa P  –  Învățământ;
* clasa Q  –  Sănătate și asistență socială;
* clasa R  –  Activități de spectacole, culturale și recreative;
* clasa S  –  Alte activități de servicii.

Cum puteți accesa fondurile
Pentru a beneficia de ajutorul de stat, solicitantul va depune o cerere de finanțare în platforma MYSMIS, însoțită de documentația necesară analizei solicitării, care cuprinde:
* documentația tehnică și plan de afaceri în format simplificat, care vor include proiecțiile financiare care vin în sprijinul justificării rentabilității investiției;
* declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că nu se afla în dificultate la 31.12.2019; că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile; că nu există împotriva sa decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis ce nu au fost executate sau recuperate;
* declarație privind cumulul ajutoarelor de stat obținute;
* declarația pe propria răspundere a beneficiarului privind faptul că:
-nu este rezident în scopuri fiscale sau nu este încorporat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;
– nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care aparțin de lista UE a jurisdicțiilor necooperante, în funcție de proprietarul beneficiar;
– nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unitățile permanente proprii din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

– nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista UE a jurisdicțiilor necooperante;

* declarație privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM;
* declarație privind eligibilitatea TVA aferente cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului propus spre finanțare din instrumente structurale;
* consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
Procesul de evaluare

Procesul de evaluare și selecție constă în parcurgerea următoarelor etape:

* etapa de verificare a conformității administrative, eligibilității solicitantului și a proiectului;
* etapa de evaluare tehnică și financiară a propunerii de proiect;
* etapa de selecție a propunerilor de proiect care vor beneficia de sprijin financiar nerambursabil;
* etapa de contractare a proiectelor.

Contractele de finanțare se vor semna până la data de 31 decembrie 2021.

 

Descărcați aici Schema de ajutor

 

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie 2021

 

Sus