Oferte locuri de munca top

Utilităţi: mai puţin de jumătate din populaţie are canalizare

GraficMai puţin de jumătate din populaţia României (47,1%) avea locuinţele conectate la sistemele de canalizare, la finele anului trecut, potrivit INS.

În acelaşi timp, populaţia cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare prevăzute cu staţii de epurare reprezenta 45,1% din totalul populaţiei ţării.

 Reteaua de distributie apă potabilă

Lungimea simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile din ţara noastră era, la finele anului trecut, de 74263,2 km. Mai mare cu 2749,5 km (+3,8%) pe total ţară, faţă de situaţia existentă la sfârşitul anului 2013.
Din totalul reţelei, cea din municipii şi oraşe a ajuns la 28321,9 km, în creştere cu +1,8% faţă de finele anului 2013.
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor din toată ţara s-a cifrat la sfârşitul anului 2014, la 995491 mii mc, mai puţin cu 18690 mii mc faţă de anul 2013. Din această cantitate, apa potabilă distribuită pentru uz casnic s-a ridicat la 684451 mii mc, reprezentând 68,8% din total.
Proporţia apei potabile distribuită consumatorilor care au instalate apometre, în totalul distribuit, este de 90,7%, diferenţa de cantitate de apă potabilă distribuită fiind înregistrată în sistem “pauşal”.

Reţeaua de canalizare

Activitatea de evacuare a apelor uzate din gospodăriile populaţiei şi din unităţile economice şi sociale, precum şi tratarea lor în staţii de epurare, s-a desfăşurat,anul trecut, în 311 municipii şi oraşe şi în 760 comune. Lungimea totală a reţelei de canalizare din România, la sfârşitul anului 2014, a fost de 28659,5 km, din care 20977,2 km în municipii şi oraşe.
Comparativ cu anul precedent, în anul 2014, lungimea reţelei de canalizare s-a extins cu 2099,9 km (respectiv cu 826,9 km în mediul urban şi cu 1273,0 km în mediul rural).

Distribuţia gazelor naturale

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor naturale era de 37890,3 km, la sfârşitul anului 2014, din care 21582,2 km în municipii şi oraşe.
În cursul anului 2014, s-au distribuit gaze naturale în 906 localităţi, din care 245 în municipii şi oraşe.
Comparativ cu anul precedent, în anul 2014, lungimea conductelor de distribuţie a gazelor naturale s-a extins cu 579,1 km, din care în municipii şi oraşe cu 262,9 km.
Volumul gazelor naturale distribuite la sfârşitul anului 2014 a fost de 8154,5 mil. mc, cu 477,6 mil. mc mai puţin faţă de anul precedent. Din totalul volumului gazelor naturale distribuite în anul 2014, 2690,6 mil. mc au fost destinate consumului casnic, reprezentând 33,0% faţă de volumul total al gazelor naturale distribuite.
Din volumul total al gazelor distribuite, 91,5% au fost distribuite în mediul urban.

Distribuţia energiei termice

Energia termică distribuită în anul 2014 a fost de 9845167 Gcal, (cu 858332 Gcal mai puţin faţă de anul 2013), din care pentru populaţie 7796483 Gcal, (cu 694459 Gcal mai puţin faţă de anul 2013). Aceasta a fost distribuită în 88 localităţi din România din care, în 75 municipii şi oraşe.Faţă de anul 2013, nu s-a mai distribuit energie termică în următoarele oraşe: Brăila, Buziaş, Caracal, Curtea de Argeş, Făget, Huşi, Oneşti, Sânnicolau Mare, Târgovişte, Topliţa şi Târgu Mureş.

 Spaţii verzi orăşeneşti

În aria municipiilor şi oraşelor, suprafaţa spaţiilor verzi sub formă de parcuri, grădini publice, locuri de joacă pentru copii, terenuri ale bazelor şi amenajărilor sportive era la sfârşitul anului 2014, de 24116 ha. La sfârşitul anului 2014, suprafaţa intravilană înregistra 455566 ha, cu 5740 ha mai mult faţă de anul 2013.

 Grafice

 

 

Sus