Oferte locuri de munca top

Sute de milioane lei, aprobate pentru finanţarea programelor operaționale

guvGuvernul a alocat suma de 830 de milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanțare pentru luna august 2015 al autorităților de management pentru programele operaționale finanțate din fonduri structurale în cadrul Obiectivului Convergență.

Din aceste fonduri, Programul Operațional Sectorial Mediu va lua partea leului, 250 milioane lei vor fi repartizate pentru acest program.

Programul Operațional Regional va primi cele mai puţine fonduri 150 milioane lei, în timp ce Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice va beneficia de 200 milioane de lei, iar Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane de 230 milioane de lei.

Autoritățile de management pentru programele operaționale au obligația efectuării plăților în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare și plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 august 2015.

Sumele alocate autorităților de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanțelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinație de către Comisia Europeană, până la data de 30 noiembrie 2015.

De asemenea, Guvernul a prorogat, de la 31 iulie 2015 la 1 octombrie 2015, termenul de depunere a dosarelor pentru contractarea de către unităţile teritorial-administrative a unor împrumuturi din venituri din privatizare.

Limita acestor împrumuturi va fi de 400 milioane de lei, iar ele servesc finanțării corecțiilor financiare aplicate proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile și/sau pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din programele naționale.

Sus