Oferte locuri de munca top

Strategia de Dezvoltare a Judetului Alba, definitivata

Strategia de Dezvoltare a Judetului Alba pe perioada 2014-2020 a fost finalizata. O conferinta de diseminare si promovare a documentului va fi organizata in aceasta saptamana la sediul Consiliului Judetean Alba.
Strategia a fost elaborata punand un accent deosebit pe diagnosticarea starii actuale de dezvoltare socio-economica si spatiala a judetului Alba, precum si pe conturarea unei viziuni de ansamblu, stabilind directiile de dezvoltare, obiectivele si proiectele corelate cu liniile directoare europene, nationale si regionale, precum Strategia Europa 2020, Agenda Teritoriala 2020,Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020, Cadrul Strategic Comun 2014-2020 si Cadrul Financiar Multianual 2014-2020 pentru Romania.
Serviciile de consultanta in vederea elaborarii strategiei au fost asigurate de Asocierea SC IHS Romania SRL, SC VMB Partners SA si SC Planwerk SRL. Licitatia publica a fost organizata in luna iunie 2013.
In cadrul procesului de eleborare a strategiei au fost organizate dezbateri publice in zonele Alba Iulia, Blaj, Baia de Aries si Campeni cu reprezentantii administratiilor locale, institutiilor publice, agentilor economici si ONG-urilor din judet, la care au fost prezentate, analizate si dezbatute aspecte privind viziunea de dezvoltare pe termen mediu si lung, s-au facut propuneri, au fost distribuite chestionare privind prioritatile de dezvoltare ale judetului, care au fost ulterior analizate, prelucrate si centralizate si care se regasesc in documentul final.

Sus