Solplanet x AeroFix

Spital încălzit cu apă geotermală

salou neurochirurgie 2

Spitalul Clinic de Urgenţă “Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din comuna ilfoveană Baloteşti, va beneficia de o soluţie atipică pentru încălzire şi anume utilizarea resurselor regenerabile de apă termală din subteran. Lucrările vor fi executate de societatea Transgex din Oradea.

Obiectivul general al proiectului constă în utilizarea sustenabilă a resurselor naturale şi reducerea emisiilor de gaza cu efect de seră prin valorificarea surselor regenerabile de energie, respectiv apă geotermală.

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Ilfov îşi propune sa realizeze o sursa de alimentare cu energie alternativă, bazată pe utilizarea energiei geotermale pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor situaţi în incinta Spitalului Clinic de Urgenţă “Prof.dr. Agrippa Ionescu” din localitatea Baloteşti, judeţul Ilfov.

Proiectul, lansat de Consiliul Judeţean Ilfov, este finanţat în procent de 85% din fonduri nerambursabile atrase în cadrul programului RONDINE, derulat prin granturile SEE 2009-2014. Diferenţa de 15% va fi acoperită din fonduri de la bugetul de stat.

Fondurile acordate prin RONDINE se vor ridica la 7 milioane lei.

Programul de finanțare are două componente: hidroelectrică și geotermală. Componenta geotermală vizează atât realizarea de investiții inițiale, cât și retehnologizarea centralelor de producere a energiei termice, ce utilizează energia geotermală, cu scopul extinderii capacității de producție de energie tehnică din surse regenerabile.

Spitalul va economisi resurse economice importante prin alimentarea cu energie termică a clădirilor spitalului care se realizează in prezent cu energie termică, obținută prin arderea combustibilului gazos (gaz metan), în centrala termică proprie din incinta obiectivului. Acest proces presupune, însă, costuri ridicate, iar soluția de termoficare prin apă geotermală va reduce simțitor costurile de operare, iar economiile astfel făcute vor putea fi reinvestite în asigurarea confortului pacienților prin îmbunătățirea condițiilor de spitalizare, precum și prin achiziționarea de noi echipamente medicale.

Durata implementării proiectului este de 23 luni de la data semnarii contractului de finanțare.

Sus