Oferte locuri de munca top

Simplificarea procedurii pentru atribuirea lucrarilor prin POS CCE

Ministerul Economiei a publicat o informare potrivit careia valorile aprobate pentru proiecte pot depasi bugetul initial, iar diferenta va fi suportata de beneficiarul proiectului fara necesitatea completarii unui act aditional.
De asemenea proiectele de achizitii au nevoie de aprobarea ADR inainte de lansarea licitatiei de achizitie.
Rambursarea cheltuielilor se face in limita valorii totale eligibile aprobate pentru fiecare categorie de cheltuieli incluse in Contractul de Finantare, cu conditia indeplinirii tuturor celorlalte conditii de eligibilitate a cheltuielilor, conform unei informari a Ministerului Economiei publicata de ADR Centru .

Sus