Oferte locuri de munca top

Scrisoare deschisa, Către: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene

rogbcCătre: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
În atentia doamnei Ministru Sevil Shhaideh
 

Ministerul Afacerilor Interne
În atentia doamnei Ministru Carmen Daniela Dan

Romania Green Building Council (Consiliul Român pentru Clădiri Verzi) salută inițiativa Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și a Ministerului Afacerilor
Interne de a introduce normativul de securitate la incendiu a construcțiilor, indicativ P118/1, obligatoriu la proiectarea și realizarea construcțiilor noi și la lucrările de intervenție asupra construcțiilor existente, indiferent de forma de proprietate, destinație, categorie și clasa de proprietate sau sursa de proprietate.

Consiliul nostru a condus în 2016 un vast proces de consultare publică în care au fost implicați peste 260 de actori relevanți – organizații, reprezentând părțile interesate: mediul de afaceri din industria construcțiilor, dezvoltatori și investitori, universități și institute de cercetare, ONG-uri, asociații de proprietari, autorități centrale (ministerele de resort) și locale. Rezultatul acestui proces de consultare s-a materializat într-o declarație în 10 puncte cuprinzând un set de recomandări. Dorim să vă comunicăm că Recomandarea nr. 1 a acestui proces de consultare în 7 orașe din 6 regiuni ale țării a constat în: abordarea siguranței și sănătății în clădiri ca parametrii principali de măsurare a calității vieții oamenilor, acest lucru necesitând printre altele eliminarea expunerii la materiale toxice și îmbunătățirea siguranței la foc, aspect deosebit de relevant atât în renovarea sustenabilă a clădirilor existente cât și pentru noile construcții, indiferent de natura acestora, rezidențiale, comerciale, private sau publice.

Romania Green Building Council reprezintă o comunitate care reunește peste 100 de companii membre și parteneri activi în domeniul construcțiilor verzi, care a înregistrat o creștere exponențială în ultimul deceniu. Ca urmare, în România sectorul industriei materialelor de construcții
sustenabile este în continuă dezvoltare, cu un potențial semnificativ de a contribui substanțial la dezvoltarea economică durabilă a țării noastre.

Apreciem normativul P118/1 de securitate la incendiu a construcțiilor pentru că acesta va crește siguranța și calitatea vieții cetățenilor și va promova dezvoltarea pieței de materiale de construcții mai sigure și cu impact redus asupra sănătății oamenilor și a mediului. Totodată acesta va determina și creșterea numărului locurilor de muncă, creând bunăstare și un fond de clădiri mai valoros și durabil.

Considerăm că Guvernul trebuie să implementeze cu celeritate prevederile acestui normativ pentru a evita repetarea unor incidente precum cele din Colectiv și Bamboo.

Consiliul susține folosirea materialelor de construcții pentru izolație testate conform claselor superioare după cum urmează:

●        A1 – produse incombustibile care nu contribuie deloc la dezvoltarea incendiului;

●        A2 – produse care nu se pot aprinde cu flacără și a căror contribuție la dezvoltarea
incendiului este extrem de limitată;

●        B – produse care se sting în lipsa unei flăcări de întreținere și al căror aport
la dezvoltarea incendiului este foarte mic.

Atât clasa A cât și clasa B nu produc “flash-over” – trecerea la starea de ardere generalizată pe întreaga suprafață a materialelor combustibile. De asemenea, în clasele de mai sus se încadrează o paletă diversă de materiale de construcții.

Contact:
Elena Rastei | elena.rastei@rogbc.org | 0734 911 322

Sus