Oferte locuri de munca top

Schimbari in contorizarea consumului de gaze naturale si electricitate

Mai multe prevederi legate de contorizarea consumului de gaze naturale și energie electrică vor fi modificate pentru a aplica directiva UE privind eficiența energetică.

Măsurile ce vor fi implementare ar trebui să ajute la calculul și monitorizarea cantității obligatorii de economii de energie ce trebuie realizată în vederea atingerii obiectivului național de eficiență energetică.

Deocamdată noile prevederi se află în prezent în consultare publică.

Sunt vizați consumatorii finali

Contorizarea va viza consumatorii finali de gaze naturale și, de asemenea, consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră.

Contoarele și repartitoarele de costuri pentru energia termică instalate după intrarea în vigoare noilor prevederi vor trebui să fie dispozitive care pot fi citite de la distanță, se vor moderniza astfel încât să poată fi citite de la distanță sau se vor înlocui cu dispozitive care pot fi citite de la distanță. Aceasta până la 1 ianuarie 2027. Excepție vor face cazurile în care autoritățile competente demonstrează că acest lucru nu este rentabil.

Contorizarea încălzirii, a răcirii și a apei calde menajere
Consumatorii finali de încălzire centralizată, răcire centralizată și apă caldă menajeră vor fi dotați cu contoare, la prețuri competitive, care să reflecte cu acuratețe consumul real de energie.
În cazul în care încălzirea, răcirea sau apa caldă menajeră pentru o clădire sunt furnizate de o sursă centrală care deservește mai multe clădiri, un sistem de încălzire centralizată sau de un sistem de răcire centralizată, se instalează un contor la schimbătorul de căldură sau la punctul de delimitare/separare.
Subcontorizarea și repartizarea costurilor pentru încălzire, pentru răcire și pentru apa caldă menajeră
În imobilele de tip condominiu și în clădirile mixte, dotate cu o sursă centrală de încălzire sau de răcire sau alimentate de sisteme de încălzire sau de răcire centralizată, se instalează contoare individuale pentru a măsura consumul de încălzire, de răcire sau de apă caldă menajeră pentru fiecare unitate a clădirii. Aceasta în cazul în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și rentabil, în sensul că este proporțional în raport cu posibilele economii de energie.
În cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este rentabilă pentru contorizarea consumului în fiecare unitate a clădirii, vor fi utilizate repartitoare individuale de costuri pentru energia termică pentru a măsura consumul de energie termică la fiecare corp de încălzire. Excepții vor fi făcute în cazul în care asociațiile de proprietari demonstrează că instalarea unor astfel de repartitoare de costuri nu ar fi rentabilă.

În imobilele noi de tip condominiu și în părțile rezidențiale ale clădirilor mixte noi, care sunt dotate cu o sursă centrală de încălzire pentru apa caldă menajeră sau sunt aprovizionate de la rețele de termoficare vor fi prevăzute contoare individuale pentru apa caldă menajeră.
Facturarea gazelor naturale
În cazul în care consumatorii finali nu dispun de contoarele inteligente, autoritățile competente se vor asigura că informațiile cu privire la facturarea gazelor naturale sunt
fiabile, exacte și au la bază consumul real.

În acest scop, contoarele de gaze naturale vor permite furnizarea de informații exacte privind facturarea, bazate pe consumul real.

Autoritățile competente vor asigura clienților finali posibilitatea de a accesa cu ușurință informații suplimentare referitoare la consumul anterior, care permit o autoverificare detaliată, prin accesarea cu ușurință a următoarelor informații  suplimentare:
* date cumulative utilizate la emiterea facturilor pentru cel puţin ultimii 3 ani sau pentru perioada  scursă de la începutul contractului de furnizare, dacă acesta din urmă este mai mică de 3 ani
* date detaliate în funcție de perioada de utilizare pentru fiecare zi, săptămână, lună şi an.

Aceste date se pun la dispoziția consumatorului final conform prevederilor contractuale, prin intermediul internetului sau al interfeței destinate contoarelor, pentru perioada de cel puțin 24 de luni anterioare sau pentru perioada scursă de la începutul contractului de furnizare, dacă acesta din urmă este mai mică de 24 de luni.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 6/septembrie 2021

Sus