Oferte locuri de munca top

Rolul platformei BIM360 în atingerea obiectivelor de sustenabilitate în cadrul proiectelor Ubitech Construcții

Astăzi, ținând cont de schimbările cu care societatea se confruntă în raport cu mediul înconjurător, clima, resursele, dar și calitatea vieții în ansamblu, sustenabilitatea a devenit o necesitate.

În domeniul construcțiilor, clienții cu care colaborăm solicită încă din faza temei de proiectare, o serie de caracteristici funcționale și de performanță, pe care trebuie să le întrunească viitoarea construcție pe perioada de exploatare, care contribuie, de la bun început, la atingerea obiectivele de sustenabilitate. Aceste caracteristici constau în costuri reduse de mentenanță, impact minim al amprentei de carbon, eficiență energetică și un nivel sporit de confort pentru cei care vor utiliza clădirea.

Ca proiectul să îndeplinească cerințele emise de client, se impune o coordonare exigentă și calitativă între specialități, astfel încât, toată echipa implicată în proiect să țină cont de o serie de factori precum: ce întrebuințare va avea construcția, materialele care urmează a fi utilizate, cum se pune în operă procesul de execuție, ce echipamente și sisteme se pot luat în considerare, iar soluțiile pe care specialiștii noștri le propun, să protejeze cât mai mult mediul înconjurător.

Considerăm că proiectarea și execuția unei construcții este asemănătoare unui microsistem independent care trebuie să atingă, atât cerințele sustenabilității în raport cu impactul asupra mediului, consumul de energie, cât și siguranță în exploatare și bunăstare pe perioade peste 70 de ani.

La baza acestui microsistem, din perspectiva noastră, trebuie să stea metodologia BIM și utilizarea tehnologiilor moderne aplicate domeniului construcțiilor.

Mai exact, platforma BIM360 este instrumentul necesar, pe care îl utilizam la capacitate maximă, pentru unificarea tuturor actorilor din jurul proiectului. Prin lucrul în CDE (Common Data Environment) toate datele, procesele, documentele, rolurile și versiunile proiectului sunt stocate și transpuse digital, într-un cloud denumit „spațiu comun” care dă proiectului transparență și trasabilitate în orice fază a proceselor design & build.

 

Cum lucrăm?

  • Proiectanții creează modelul informațional 3D al clădirii în CDE, prin transpunerea cerințelor beneficiarului și se stabilesc fluxurile de colaborare între specialități. Împreună cu managerii de zonă se fac simulări de performanță energetică și de funcționalitate a clădirii, integrând latura economică a diferitelor versiuni simulate.
  • Echipa accesează bazele de date generate de instrumentele de scanare topografică pe care le utilizăm și verifică toate cerințele urbanistice și implicațiile din punct de vedere estetic și funcțional.
  • După stabilirea celor mai potrivite soluții pentru proiect, beneficiarul, utilizatorul, investitorul, sau chiar reprezentanții autorităților, prin utilizarea tehnologiei de Realitate Mixtă, pusă la dispoziție de către Ubitech Construcții, pot vedea în mod „immersive” viitorul proiect, având integrate toate specificațiile în relief și spațiul construit existent și aceștia pot lua decizii bazate pe informații complete.

Redăm principalele avantajele ale utilizării modelului informațional în CDE:

  • Prin eficientizarea timpilor de reacție și prin livrarea proiectelor la un nivel ridicat de calitate, timpul de lucru a fost redus cu 50% în majoritatea proceselor de proiectare, iar în execuție, cu până la 30% pentru procese, cum ar fi verificarea de calitate, SSM, comunicarea birou-șantier, generarea documentelor.
  • Implicarea prestatorilor și furnizorilor în CDE permite unificarea fluxurilor și facilitarea monitorizării implementării tuturor regulilor de protecție a mediului și de calitate – aspect util inclusiv pentru activitățile de dirigenție și consultanță.
  • Se reduce birocrația și riscul apariției eventualelor fricțiuni.
  • Ținând cont de menținerea obiectivele de sustenabilitate pe toată durata de viață a clădirii, modelul 3D BIM complet, al proiectării și execuției, își va demonstra valoarea în faza de exploatare, deoarece asupra lui se pot aplica soluții de facility management și colectare de informații pentru analize BIG DATA.

În cadrul companiei Ubitech Construcții aplicăm cu exigență metoda BIM în toate proiectele noastre, pentru că este singurul instrument ce permite abordarea holistică a proceselor de lucru, esențial pentru construirea de clădiri sustenabile.

Reușim, astfel, să livrăm proiecte design & build cu grad ridicat de complexitate, la standarde înalte de calitate și abordăm cu respect și responsabilitate mediul în care trăim și lucrăm, dezvoltând continuu, în cadrul companiei, procese și proceduri de lucru pentru realizarea construcțiilor viitoare cu implementarea principiilor nZEB (Nearly Zero Energy Buildings).

 Cătălin Podaru, Director General al companiei Ubitech Construcții

 

 

 

Sus