Oferte locuri de munca top

Respectarea normelor de sănătate și securitate pe șantier: ce înseamnă o coordonare de succes

Domeniul securității și sănătății în muncă este unul deosebit de important atât pentru calitatea vieții lucrătorilor, cât și pentru succesul mediului de afaceri și economia țării. Acest fapt a dus la apariția unor reglementări în domeniu la nivel european, pe lângă legislația națională. Reglementările europene sunt sub formă de directive și definesc măsurile de prevenție împotriva riscurilor de accidentare și îmbolnăvire, planuri de prevenție și educație. Toate aceste recomandări sunt actualizate în permanență, pentru a putea reflecta contextul real.

Cea mai importantă măsura în siguranța și securitatea muncii este prevenirea accidentelor sau îmbolnăvirilor. Angajatorul trebuie să evalueze riscurile la care sunt expuși lucrătorii și să depună toate eforturile pentru eliminarea acestora. Acolo unde riscurile nu pot fi eliminate complet, ele trebuie reduse cât de mult posibil (prin schimbarea aparaturii, tehnologiei, substanțelor, etc),, iar angajatorul trebuie să se asigure că lucrătorul este protejat (prin echipament individual de protecție, metode de lucru, cursuri, etc). De asemenea, lucrătorul trebuie să fie informat corect asupra riscurilor la care se expune și asupra măsurilor de securitate a muncii.

Domeniul construcțiilor este unul foarte important din punct de vedere economic. În ultimii ani observăm o expansiune rapidă a acestui domeniu, atât la nivel național, cât și pe plan internațional.

Când vorbim despre construcții ne referim bineînțeles la creșterea nevoilor la nivel de individ (locuințe, acces la utilități, clădiri de birou, fabrici), dar și la dezvoltarea societății (prin creșterea infrastructurii, reconstruirea zonelor devastate în urma unor dezastre naturale sau accidente majore, și multe alte situații). Chiar dacă tot mai multe procese sunt automatizate, forța de muncă este în continuare extrem de necesară în construcții.

Aceste premise ne oferă o imagine de ansamblu și ne arată de ce numărul de accidente de muncă este în continuare foarte mare în construcții. Câteva exemple de posibile accidentări la locul de muncă (pe șantier):

 • Electrocutare
 • Cădere de la înălțime, de pe schelă sau împiedicarea
 • Accidente cu autovehicule sau alte aparate automatizate
 • Lovire
 • Accidentare în urma manipulării unor materiale grele (la mână, spate, picior, etc)
 • Contact cu substanțe periculoase

Șantierele (temporare sau mobile) sunt spații complexe în care riscurile de accidentare sunt extrem de mari, pentru că sunt zone expuse și un număr mare de lucrători. Tocmai de aceea coordonarea șantierului implică responsabilitate, atenție, dar și cunoașterea legislației în vigoare. Managementul securității și sănătății în muncă in cadrul șantierului înseamnă implementarea unor etape care au ca scop prevenirea accidentelor de muncă:

 • Planificarea muncii de pe șantier și organizarea tuturor zonelor.
 • Desemnarea unei persoane sau a unei echipe responsabile de Siguranța și Securitate în Muncă.
 • Dezvoltarea planului de securitate şi sănătate în muncă. Acest document trebuie să fie sub formă scrisă și să conțină lista de măsuri care trebuie luate pentru prevenirea riscurilor care pot interveni în cadrul activității de pe șantier.
 • Identificarea zonelor cu risc și implementarea măsurilor de semnalizare SSM corecte.
 • Eliminarea sau reducerea riscurilor.
 • Implicarea echipelor de lucrători în elaborarea și pregătirea măsurilor de securitate.
 • Asigurarea de echipamente de protecție necesare, individuale sau la nivel de locație.
 • Informarea lucrătorilor asupra riscurilor, dar și asupra metodelor de protecție, atât prin sesiuni de training, cât și prin materiale informative în scris. Sesiunile de informare trebuie să aibă loc periodic.
 • Controlul și verificările periodice pentru confirmarea că toate măsurile de securitate în muncă sunt implementate și respectate.
 • Formarea corectă a lucrătorilor și specializarea lor pe utilajele si echipamentele pe care vor lucra.
 • Asigurarea tuturor echipamentelor de protecție individuale.
 • Inspectarea periodică
 • Investigarea accidentelor atunci când se întâmplă și implementarea de noi măsuri de prevenție.

Cu cât se reduce numărul accidentelor și îmbolnăvirilor de muncă, cu atât crește calitatea vieții oamenilor (lucrători afectați direct și familiile lor), scad costurile companiilor sau presiunea de pe sistemul de sănătate. Respectarea normelor de sănătate și securitate pe șantier este obligatorie, indiferent dacă beneficiarul șantierului este o persoană fizică, o companie sau o autoritate publică.

 

 

 

 

 

Citiți revista ARENA Construcțiilor nr. 8/ noiembrie-decembrie  2022

Sus