Solplanet x AeroFix

Regulamentul de receptie a lucrarilor a fost modificat

Guvernul a modificat regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994.
Prin Hotararea adoptata de Guvern se are in vedere, in primul rand, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii (ISC) ca membri ai Comisiilor de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora la solicitarea scrisa a investitorului, precum si prezenta obligatorie a reprezentantilor ISC la receptia lucrarilor de constructii pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice si pentru obiectivele de investitii constand in constructii incadrate in categoria de importanta A – „exceptionala” si B – „deosebita”, indiferent de sursele de finantare ale acestora.
De asemenea, actul normativ urmareste clarificari de esenta in procesul de verificare a achitarii cotelor, respectiv punerea in aplicare si posibilitatea de verificare fara echivoc a dovezilor achitarii cotei de 0,1%, precum si a achitarii cotei de 0,70.

Sus