Oferte locuri de munca top

Schema reducerii certificatelor verzi, adoptată de CE

3139206390_36bb2bfbdc_o

Schema de ajutor de stat prin care industria electrointensivă este parţial exceptată de la plata contribuţiei aferente promovării surselor regenerabile de energie a fost adoptată de Comisia Europeană.

Potrivit CE, schema notificată de Ministerul Economiei  ,,respectă normele UE privind ajutoarele de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei”.

,,România este primul stat membru al UE pentru care, în baza Orientărilor privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, publicate în luna aprilie 2014, Comisia Europeană a adoptat decizia de autorizare a schemei de ajutor de stat fără deschiderea vreunei investigaţii. Aprobarea schemei suport inițiate de Ministerul Economiei reprezintă o confirmare a necesității susținerii industriei europene în vederea păstrării competitivității marilor consumatori industriali. Schema de sprijin are valabilitate de 10 ani, urmând a fi aplicată de la 1 decembrie 2014 până la 31 decembrie 2024”, a declarat Constantin Niță, Ministrul Economiei.

Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a costurilor legate de finanțarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare în data de 1 decembrie 2014 și va expira la data de 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la aproximativ 75 de milioane de euro, pentru aproximativ 300 de beneficiari.

Exceptarea se va realiza diferențiat, în funcţie de electro intensitatea operatorilor economici:
–       85% în cazul unei electro intensităţi mai mari de 20%;
–       60% în cazul unei electro intensităţi de 10-20%;
–       40% în cazul unei electro intensităţi de 5-10%.

În iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuția la finanțarea energiei din surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoare cu un nivel foarte ridicat de electro-intensitate și de expunere comercială. Comisia a evaluat compatibilitatea acestei măsuri cu dispozițiile prevăzute în noile orientări privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei, adoptate în aprilie 2014. În urma investigației, s-a constatat că reducerile se limitează la societățile care își desfășoară activitatea în sectoarele recunoscute în cadrul orientărilor ca fiind în același timp electro-intensive și expuse la comerțul internațional. Celelalte condiții aplicate pentru selectarea beneficiarilor eligibili sunt obiective, transparente și nu fac discriminări între societățile care se află într-o situație de fapt similară.

 

Sus