Oferte locuri de munca top

PUZ-urile ar putea avea valabilitate mai mare decât PUG Bucureşti

articol 01

Iulia Dragomir, Senior Associate al casei de avocatură Vass Lawyers

Descarca articol

Perioadă de valabilitate a Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) ar putea fi egală cu aceea a Planului Urbanistic General al Municipiului Bucureşti, potrivit unui proiect de hotărâre supus dezbaterii publice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Referitor la acest proiect, redăm în continuare observaţiile Iuliei Dragomir, Senior Associate al casei de avocatură Vass Lawyers.

Iniţiativa legislativă apare pe fondul unor incertitudini în ceea ce priveşte finalizarea elaborării noului Plan Urbanistic General al Municipiului Bucuresti, a cărui perioadă de valabilitate urmează să expire după numeroasele sale prelungiri. Din această perspectivă, şi nu numai, iniţiativa este criticabilă.

Lăsând la o parte criticile ce pot fi aduse acestui proiect de hotărare din perspectiva normelor de tehnică legislativă, soluţia propusă în ceea ce priveşte perioada de valabilitate a Planurilor Urbanistice Zonale este neclară.

În măsura în care intenţia promovată este aceea de a reglementa o perioadă de valabilitate a Planurilor Urbanistice Zonale de 10 ani, se remarcă faptul că, pentru ipoteza în care aceste planuri sunt în vigoare la data adoptării acestei soluţii, valabilitatea acestora se prelungeşte pentru toată perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General (ceea ce va conduce, în mod efectiv, la o valabilitate mai mare a Planurilor Urbanistice Zonale decât cea a Planului Urbanistic General).

Dacă, din contră, intenţia este aceea de a reglementa o perioadă de valabilitate a Planurilor Urbanistice Zonale limitată la valabilitatea Planului Urbanistic General, se poate ajunge la o situaţie absurdă în care valabilitatea Planurilor Urbanistice Zonale aflate în procedura administrativă de aprobare să fie de 1 an sau chiar mai puţin (în contextul în care se preconizează finalizarea elaborării noului Plan Urbanistic General).

 

Propunere legislativă pentru modificarea Legii urbanismului

Un grup de 33 de senatori a înaintat spre adoptare un proiect legislativ de modificare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul.

Principala motivare a proiectului legislativ este necesitatea extinderii perioadei de valabilitate a Planului Urbanistic General cu 10 ani în loc de 5 ani, atunci când se impune.

Termenul pentru implementarea modificărilor urbanistice prevăzute într-un Plan Urbanistic de Detaliu şi /sau Plan Urbanistic Zonal va fi de 5 ani. Acest termen poate fi extins cu maxim 2 ani pentru finalizarea lucrărilor prevăzute .

Dacă modificările prevăzute de Planul Urbanistic de Detaliu şi/sau Planul Urbanistic Zonal sunt realizate, atunci Planul Urbanistic General se va modifica automat în mod corespunzător.

Planul Urbanistic de Detaliu poate modifica documentaţiile de urbanism superioare în ceea ce priveşte retragerile faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului şi stabileşte accesele auto, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spaţiilor publice.

La emiterea certificatelor de urbanism se va menţiona dacă există sau nu reglementări ale Planului Urbanistic Zonal care modifică  prevederile Planului Urbanistic General.

Avizarea documentaţiilor din domeniul amenajărilor teritoriului şi urbanism, cu excepţia PUZ şi al PUD promovate de persoane fizice sau juridice de drept privat, se face fără perceperea unor taxe.

În absenţa planului de amenajare a teritoriului judetean şi/sau după caz a Planului Urbanistic General aprobate pe teritoriile aferente se pot emite autorizaţii de construire pe baza PUZ-urilor sau PUD-urilor în vigoare sau promovate în acest scop.

Propunerea legislativă adoptată de Senat în calitate de primă Cameră sesizată cu 53 de voturi pentru şi 18 împotrivă, va intra în dezbaterea Camerei Deputaţilor cu rol decizional în acest caz.

 

Sus